Työllisyys ja työttömyys
 

Kuntien työmarkkinatukimaksujen kehitys Pohjois-Pohjanmaalla vuonna 2011. Aineisto sisältää myös vertailutietoa työmarkkinatukimaksujen kehityksestä Pohjois-Pohjanmaan kunnissa vuodesta 2006 lähtien.

Tähän selvitykseen on koottu Pohjois-Pohjanmaan kunnista tietoja kuntien järjestämistä työllisyyspalveluista ja niihin käytetyistä taloudellisista resursseista vuonna 2010. Selvitys on jatkoa liiton vuosi sitten tekemälle selvitykselle. Tiedot on kerätty kunnista työllisyys- ja talousasioista vastaavilta henkilöiltä. Selvitystä on päivitetty 23.11.2011.
Pohjois-Pohjanmaan kuntien työllisyyden hoidon menot 2010

Pohjois-Pohjanmaan kuntien työmarkkinatukimaksut 2011 tammi-elokuu

Pitkäaikaistyöttömien aktivointi Pohjois-Pohjanmaalla 2006-2008

Työllisyyden hoidon menot 2009

Yli 500 päiväinen työttömyys Pohjois-Pohjanmaalla 2010