Työmarkkinatuki
 

Tälle verkkosivustolle on tehty linkkejä Kelan tilastopalvelun tilastoihin Pohjois-Pohjanmaan kuntien maksaman työmarkkinatuen perusteista.

Vuoden 2015 alusta lähtien kuntien osarahoittaman työmarkkinatuen perusteet ovat muuttuneet ja päiväraja täyttyy nyt jo 300 työmarkkinatukipäivästä aiemman 500 päivän sijasta. Kuntien maksuosuus työmarkkinatuesta on 50 prosenttia 300-999 päivää työmarkkinatukea saaneiden osalta ja yli 1000 päivää työttömyyden perusteella työmarkkinatukea saaneiden osalta kunnan rahoitusosuus työmarkkinatuesta on noussut 50 prosentista 70 prosenttiin. Nämä muutokset on otettu huomioon linkeistä avautuvissa Kelaston tilastoraporteissa.

Linkeistä avautuvat raportit päivittyvät automaattisesti. Raporteista löytyvät uusimmat kuukausikohtaiset tai kertymätilastot vuoden alusta lähtien.

Raportit saa talletettua joko pdf- tai Excel -muodossa. Raportteja voi myös muokata omiin tarpeisiin sopiviksi ja linkit voi tallentaa esimerkiksi oman selaimen suosikkeihin tai oman kunnan verkkosivulle.