Tutka
 

 Signaalit ja trendit ‐Hankkeessa on nyt saatu käyttöön uudentyyppinen verkkopohjainen työkalu, jonka avulla voi kerätä ja analysoida tulevaisuuksia ennakoivia signaaleja ja trendejä. Tämä ´Tutka´‐työkalu on kaikkien ennakointitietoa tarvitsevien henkilöiden ja organisaatioiden käytettävissä. Tällä hetkellä järjestelmässä on mukana organisaatioita muun muassa aluekehittämisen, tutkimuksen, koulutuksen ja hyvinvoinnin aloilta.

Tutkaan kerätään signaaleja ja trendejä joukkoistamisperiaatetta hyödyntämällä. Näin ympäristössä tapahtuvista muutoksista saadaan koottua ajantasainen ja mahdollisimman monipuolinen ja laaja aineisto. Kaikki verkkotietokantaan koottu aineisto on kaikkien käyttäjien hyödynnettävissä. Organisaatiot voivat hyödyntää järjestelmään kerättyä aineistoa esimerkiksi omissa ennakointi‐ tai strategiaprosesseissaan.

Sinulla ja organisaatiollasi on nyt erinomainen mahdollisuus ryhtyä ´ennakointiagentiksi´ ja alkaa keräämään signaaleja. Samalla saat lisää vaikuttavuutta omaan työhösi, kun voit siirtää ennakointitiedon suoraan omaan työhösi.

Tutkasta on pyritty tekemään käyttäjilleen mahdollisimman helppokäyttöinen, jotta signaalit voi tallentaa nopeasti ja helposti silloin kun ne osuvat kohdalle. Tutkaan voi tallentaa signaaleja verkkoselaimen tai sähköpostin kautta ja tallennukseen voi käyttää tietokoneen lisäksi myös mobiililaitteita. Signaali voi olla esitystavaltaan tekstiä, dokumenttitiedosto tai esimerkiksi kännykällä otettu kuva. Tutkassa on myös mahdollisuus luokitella, kommentoida ja antaa arvioita muiden käyttäjien lähettämistä signaaleista.

Tutkaan kerättyjä signaaleja voi hyödyntää myös erilaisissa projekteissa. Projekti voi olla yhteinen signaalien keräysprojekti Tutkassa mukana oleville organisaatioille tai se voi olla esim. jonkin organisaation oma projekti, esimerkiksi organisaation strategiaprosessi. Jatkoanalysointia varten signaaleista voi muodostaa Word tai Excel‐dokumentteja. Ennakoinnin vaikuttavuuden kannalta tärkeintä on saada tehdyt havainnot liitetyksi osaksi omaa työtä ja organisaation toimintaa.

Tutka on käyttäjilleen maksuton verkkotietokanta. Tutkaa varten tarvitset käyttäjätunnuksen, jonka saat Signaalit ja trendit ‐hankkeen kautta pyytämällä tunnusta joko suoraan hankkeen henkilökunnalta tai täyttämällä verkosta löytyvä hakulomake. Käyttäjätunnuslomakkeen sivu löytyy Tutkansisäänkirjautumissivulta.

Kirjaudu sisään Tutkaan osoitteesta https://tutka.ppliitto.fi