Hyvinvointiohjelma 2007-17
 
                                                                   

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointiohjelma on kolmessa osassa toteutettava maakunnallinen 10 vuoden ohjelma. Päämääränä on laaja ja koordinoitu yhteistyö kaikkien maakunnan hyvinvointitoimijoiden kesken.

Ohjelman avulla
• vaikutetaan yleisiin asenteisiin ja toimintaedellytyksiin
• kannustetaan ihmisiä omatoimiseen hyvinvoinnin edistämiseen
• kehitetään ja otetaan käyttöön uusia ja uudistettuja ratkaisuja
• hyödynnetään hyvinvointialan liiketoimintapotentiaalia
• synnytetään huippututkimusta ja -osaamista
• levitetään hyviä käytäntöjä
• välitetään alan ja alueiden hyvinvoinnin tutkimus-, seuranta- ja ajankohtaistietoa

Hyvät asiat käytäntöön monialaisilla verkostoilla

Muutos Nyt -toiminta konkretisoituu hyvinvointiohjelman kolmannessa vaiheessa vuosina 2016 ja 2017, jolloin tavoitteena on saada aiemmin kehitetyt hyvät käytännöt levitettyä kuntien ja muiden toimijoiden tietoisuuteen sekä tukea niiden käyttöön ottoa ja juurruttamista.

Kolmannen vaiheen painopisteet ovat
• kuntalaiset parempaan kuntoon
• ikääntyneiden kotona pärjääminen
• lapsiperheiden tuki
• nuorten syrjäytymisen ehkäisy
• työhyvinvointi, työkyky ja terveyden edistäminen
• taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia
• vireyttä luonnosta.

Syksyn 2015 aikana vahvistuivat sote-uudistuksen päälinjaukset ja niiden perusteella hyvinvointiohjelman pääpaino on kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä.

Toimintalinjat ovat:
1. painopisteiden kehittäminen, tulosten ja hyvien käytäntöjen levittäminen kuntiin hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta
2. Tulevaisuuden kunta - hyvinvoinnin ja elinvoiman edistäjänä -toimintamallin kehittäminen, pilotointi ja käyttöönotto.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvoinnin yhteistyöryhmä (HYR) vastaa kehittämistyöstä hyvinvointiohjelman ohjaus- ja toimintamallin mukaisesti.


Lisätiedot: suunnittelupäällikkö Ilpo Tapaninen, p. 050 301 7546 tai sähköpostitse.

(Sähköposti: etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi)