Iijoen otva
 

Otva - yhdessä Iijoen hyväksi  

Iijoen otva -hanke on päättynyt. Hankkeessa oli kolme päätavoitetta:

1. Yhteisen vesistövision muodostaminen
(vesistön kehittämisen kokonaisratkaisussa huomioidaan vesienhoito, kalatalous, vesitalous, alueiden käyttö ja elinkeinoelämä)

2. Vaelluskalakantojen palauttamisen ja Itämeren lohikannan turvaamisen edistäminen
(kalatierakentamisen edistäminen, kalastusjärjestelyjen edistäminen, smolttien alasvaellustutkimus)

3. Joen arvoa nostavien pienempien kehittämistoimenpiteiden edistäminen

Hankkeen nimi liittyy vanhaan uittosanastoon. Otva tarkoitti toisesta päästä törmään kiinnitettyä ohjainpuuta, joka esti pölkkyjen tarttumista rantaan ja suman syntymistä. Hankenimenä Iijoen otva symboloi hankkeen tavoiteltua roolia Iijoen kehittämistyön ja vaelluskalojen sujuvammassa kulussa.

Hankkeen hallinnoija oli Pohjois-Pohjanmaan liitto. Osatoteuttajana toimi Luonnonvarakeskus. Vesistövisio-osuudesta vastasivat Pöyry Finland Oy, Akordi Oy ja Mapita Oy. 

Hankkeen päärahoittaja oli Euroopan unioni (ELY-keskus/EAKR). Muita rahoittajia olivat PVO-Vesivoima Oy, Oulun kaupunki, Iin kunta, Pudasjärven kaupunki, Taivalkosken kunta, Kuusamon kaupunki, Luonnonvarakeskus ja Pohjois-Pohjanmaan liitto.
_______________________________

Kesto: 15.10.2015-14.10.2018 (hanke päättynyt) 
Budjetti: 917 332 e
Hallinnoija: Pohjois-Pohjanmaan liitto
Osatoteuttaja: Luonnonvarakeskus
_______________________________

Lisätietoja:
Mirko Laakkonen, projektipäällikkö
Puh: 040 685 4036
etunimi.sukunimi(at)pohjois-pohjanmaa.fi