Iijoen vaelluskalakärkihanke
 

Suomen suurin vaelluskalahanke 

 Karttakuva. Suomen kartta johon on merkitty Iijoen vesistöalue.Iijoen vaelluskalakärkihankkeessa elvytetään lohi- ja meritaimenkantoja. Pitkän aikavälin tavoitteena on vaelluskalojen luontainen elinkierto ja vapaa liikkuvuus sekä ylä- että alavirtaan. Iijoen alaosalla tuetaan myös nahkiaisen ja siian elinolosuhteita.

Hankkeen toimenpiteet ovat: Raasakan voimalaitospadon kalatie, smolttien alasvaellusratkaisut, pienpoikasten istutusohjelma, lohien ja meritaimenien ylisiirrot sekä toimenpiteet Raasakan ja Maalismaan vanhoilla uomilla.

Hankkeen rahoittajia ovat maa- ja metsätalousministeriö, PVO-Vesivoima Oy, Ii, Oulu, Pudasjärvi, Taivalkoski, Kuusamo, Metsähallitus, Pohjois-Pohjanmaan liitto sekä Iijoen vesistön kalastusalue. Hankkeessa on vahvasti mukana myös Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Luonnonvarakeskus.

Hanke toteutetaan osana hallituksen luontopolitiikka-kärkihanketta. Iijoen vaelluskalakärkihanke on Suomen suurin vaelluskalahanke.
______________________________
Kesto: 2017–2020
Hallinnoija: Pohjois-Pohjanmaan liitto
______________________________

Lisätietoja:
Mirko Laakkonen, projektipäällikkö
Puh: 040 685 4036
etunimi.sukunimi(at)pohjois-pohjanmaa.fi

Iijoen vaelluskalakärkihankkeessa julkaistut tiedotteet

Iijoen vaelluskalakärkihankkeessa laaditut raportit/tuotokset:

YouTube-video: Vastakuoriutuneiden merilohien ja -taimenien istutus

YouTube-video: Smolttien ohjausrakenteen asentaminen Haapakoskelle

Selvitys Maalismaan vanhasta uomasta (pdf)

Liite 1 (Selvitys Maalismaan vanhasta uomasta, pdf)

Liite 2 (Selvitys Maalismaan vanhasta uomasta, pdf)

Liite 3 (Selvitys Maalismaan vanhasta uomasta, pdf)

Esiselvitys smolttien ohjausrakenteesta Iijoen Haapakoskella (pdf)

Iijoen Raasakan vanhan uoman kalatieseuranta 2017 (pdf)

Kourinlammen ja Korttilammen soveltuvuus kesäsiian lr-lammikkokasvatukseen (pdf)