Iijoen vaelluskalakärkihanke
 

Suomen suurin vaelluskalahanke 

 Iijoen vaelluskalakärkihankkeessa elvytetään lohi- ja meritaimenkantoja. Pitkän aikavälin tavoitteena on vaelluskalojen luontainen elinkierto ja vapaa liikkuvuus sekä ylä- että alavirtaan. Iijoen alaosalla tuetaan myös nahkiaisen ja siian elinolosuhteita.

Hankkeen toimenpiteet ovat: Raasakan voimalaitospadon kalatie, smolttien alasvaellusratkaisut, pienpoikasten istutusohjelma, lohien ja meritaimenien ylisiirrot sekä toimenpiteet Raasakan ja Maalismaan vanhoilla uomilla.

Hankkeen rahoittajia ovat maa- ja metsätalousministeriö, PVO-Vesivoima Oy, Ii, Oulu, Pudasjärvi, Taivalkoski, Kuusamo, Metsähallitus, Pohjois-Pohjanmaan liitto sekä Iijoen vesistön kalastusalue. Hanke toteutetaan osana hallituksen luontopolitiikka-kärkihanketta.
______________________________
Kesto: 2017–2020
Hallinnoija: Pohjois-Pohjanmaan liitto
______________________________

Lisätietoja:
Mirko Laakkonen, projektipäällikkö
Puh: 040 685 4036
etunimi.sukunimi(at)pohjois-pohjanmaa.fi

Hankkeessa valmistuneita raportteja:

Maalismaan vanhan uoman selvitystyö

Liite 1 (Maalismaan raportti)

Liite 2 (Maalismaan raportti)

Liite 3 (Maalismaan raportti)

Esiselvitys smolttien ohjausrakenteesta Iijoen Haapakoskella

Iijoen Raasakan vanhan uoman kalatieseuranta 2017

Kourinlammen ja Korttilammen soveltuvuus kesäsiian lr-lammikkokasvatukseen