Kulttuuri
 

Pohjois-Pohjanmaan liiton strategisena tavoitteena on edistää kulttuurisia, taloudellisia, luovia ja sosiaalisia toimenpiteitä. Tavoitteiden saavuttamiseksi tehdään monipuolista yhteistyötä alueen eri tason toimijoiden: julkisten organisaatioiden, kuntien, kolmannen sektorin, yrittäjien sekä yksittäisten henkilöiden kanssa. Selvitetään kulttuurityöryhmän perustamistarvetta.

Kulttuurin ja luovan talouden toimialan kehittäminen

Pohjois-Pohjanmaan liitto pyrkii erityisesti kulttuurialan ja luovan talouden toimintaedellytyksiä kehittämällä vaikuttamaan kulttuurin ja luovan toimialan kehittymiseen. Myös kulttuuriperintöön sekä kansalaisten hyvinvointiin ja matkailuun liittyvissä aloitteissa ollaan aktiivisia niiltä osin kuin ne koskettavat kulttuuria ja luovia aloja. Kulttuuripolitiikan ja taiteenalojen kehittämiseen liittyviä tehtäviä hoidetaan viranomaisyhteistyössä.

LUOvUUS – Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018

Maakunnan erityispiirteet

Kulttuurin keinoin edistetään Pohjois-Pohjanmaan vetovoimaa ja tuetaan paikalliseen kulttuuriin ja luonnon monipuolisuuteen sekä alueen saavutuksiin perustuvaa maakunnan myönteistä tavoitekuvaa. Kulttuuriperintö on paikallisidentiteetin rakentamisen edellytys. Se tarjoaa ihmisille mahdollisuuden maakunnan menneisyyden ymmärtämiseen sekä tunteen paikkaan kiinnittymisestä.

Pohjois-Pohjanmaan liitto omalla toiminnallaan vahvistaa kotiseututyön merkitystä ja maakuntaidentiteettiä. Pohjois-Pohjanmaan liitto on mukana maakunnan vetovoimaisuutta kasvattavassa toiminnassa muun muassa kotiseutuun, kulttuuriympäristöön ja kulttuuriperintöön liittyen.

Lisätietoja:
Aluesuunnittelija Auli Suorsa, puhelin 050-386 8443 tai sähköpostitse

(Liiton sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi)