Kulttuuri
 
Pohjois-Pohjanmaan liiton visiona vuoteen 2050 on olla pohjoisen kasvun ja hyvinvoinnin veturi. Menestyvä yritystoiminta, vetovoima, hyvä ympäristö ja hyvinvointi ovat maakuntaohjelmassa 2018-2021 linjattuja kehittämistoiminnan keskeisiä teemoja. Maakunnan asukkaiden halutaan kokevan maan parasta elämänlaatua. Luovilla aloilla ja kulttuurilla on tässä oma keskeinen asemansa. Tavoitteisiin päästään kumppanuuksiin perustuvan toiminnan kautta.

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelmassa
luoville aloille ja kulttuurille on asetettu seuraavat vaikuttavuustavoitteet:
· Pohjoispohjalaisten kulttuuriset oikeudet toteutuvat läpi elämänkaaren. Kulttuurin merkitys arkielämässä on keskeinen ja laadukasta kulttuuritarjontaa on kaikkien saatavilla.
· Pohjois-Pohjanmaa on tunnettu ja vetovoimainen maakunta, jolla on vahva maakuntakuva ja imago.
· Kulttuurin, kulttuurimatkailun ja luovien alojen merkitys aluetaloudessa on vahva.

LUOvUUS – Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018
linjaa Pohjois-Pohjanmaan luovan alan kehittämisen tavoitteita.

Kärkitavoitteita ovat:
· Kilpailukykyinen ja vetovoimainen maakunta!
· Lisää yritystoimintaa!
· Elämänlaatua kulttuurista ja taiteesta!

Kulttuurihyvinvointi –kokonaisuuteen
liittyvää toimintaa edistetään maakunnassa avoimen verkostoyhteistyön kautta. Koordinaatiosta vastaa Pohjois-Pohjanmaan liitto yhteistyökumppanien kanssa. Tervetuloa mukaan!

Pohjois-Pohjanmaan kulttuuritehtävän hoitamisesta lisätietoja antaa aluesuunnittelija Auli Suorsa, puhelin 050-386 8443 tai sähköpostitse

(Liiton sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi)