Kulttuurista ja taiteesta hyvinvointia
 

Taide ja kulttuuri ovat keskeinen osa ihmisen kokonaisvaltaista hyvän elämän kokemusta. Meillä kaikilla on oikeus osallistua taide- ja kulttuuritoimintaan elämäntilanteestamme huolimatta sekä kehittää itseämme taiteen ja kulttuurin keinoin. Tämän lisäksi taiteella ja taidelähtöisellä toiminnalla on tutkitusti positiivisia vaikutuksia ihmisen fyysiseen terveyteen, mielen hyvinvointiin, koettuun hyvinvointiin, osallisuuden kokemuksiin, elämänlaatuun ja onnellisuuteen. Kulttuurihyvinvointipalvelut ovat asiakas- ja tarvelähtöisiä, matalan kynnyksen räätälöitäviä palveluita, joilla on terveyttä ja hyvinvointia edistäviä tavoitteita. Niitä kehittävät ja toteuttavat taiteen, kulttuurin, sosiaali-, terveys- ja kasvatustyön ammattilaiset moniammatillisessa yhteistyössä. Kulttuurihyvinvointipalveluiden kehittäminen, menetelmien laajempi käyttöönotto ja toiminnan sekä vaikutusten tunnetuksi tekeminen vaativat vielä runsaasti monialaista yhteistyötä.

Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihyvinvoinnin verkosto #POPkulta tuo voimaa kulttuurihyvinvoinnin edistämiseen. Toiminnan perusajatuksena ovat monialaisuus, avoimuus ja tapaamisten mahdollistamat kohtaamiset. Verkosto kokoaa laajasti yhteen kulttuurihyvinvointi-teemasta kiinnostuneita toimijoita ja tarjoaa monialaista asiantuntijuuttaan kehittämistyön tueksi. Toiminta kytkeytyy tiiviiksi osaksi Pohjois-Pohjanmaan liiton koordinoimaa maakunnallista hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä. Oulun kaupungin kulttuuripalvelut ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri/perusterveydenhuollon yksikkö ovat tärkeitä verkoston ydintoimijoita.

Tätä tavoittelemme

* Pohjoispohjalaisten kulttuuriset oikeudet toteutuvat laaja-alaisesti; Taide ja kulttuuri ovat osa elämää sen jokaisessa vaiheessa.
* Taide ja kulttuuri ovat suunnitelmallinen osa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä sekä sosiaali- ja terveyspalveluita.
* Toiminnan organisointiin ja toteuttamiseen löytyy uudenlaisia ratkaisuja, yhteistyömuotoja ja rahoittamismalleja.
* Taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutukset, kehittämistyö ja hyvät käytänteet tunnetaan ja tunnustetaan.

Järjestämme yhteisiä verkostotapaamisia noin neljä kertaa vuodessa. Oletko kiinnostunut tulemaan mukaan? Ota yhteyttä:
Pohjois-Pohjanmaan liittoon /aluesuunnittelija Auli Suorsa (050-386 8443 etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi) tai
Oulun kaupunki, kulttuurihyvinvointipalvelut/vastaavatuottaja Jaana Potkonen (etunimi.sukunimi@ouka.fi)

Tilaa #POPkulta -uutiskirje!

Toimimme yhteistyössä Taikusydän; Taiteen ja hyvinvoinnin yhteyksien kehittämisen ja viestinnän verkoston kanssa