Puheenvuoroja taiteesta ja kulttuurista
 
Millaista on taide ja kulttuuri Pohjois-Pohjanmaalla? Millaista sen tulisi olla? Mitä mahdollisuuksia taide ja kulttuuri tarjoavat Pohjois-Pohjanmaan kehittämiseen ja pohjoispohjalaisen elämään? Tällä sivulla eri alan ihmiset kertovat oman näkemyksensä!