Maakuntakaavoituksen yhteyshenkilöt
 
Kaavatiimin jäsenillä on lausuntojen laatimisvelvoite omalla vastuualueella, työryhmäjäsenyyksiä sekä maankäytön suunnitteluun ja ohjaukseen liittyviä muita sidonnaisuuksia.

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan valmistelijat, maakuntakaavatiimi:
Sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi

Suunnittelujohtaja, kaavatiimin esimies, yleisjohto, aluerakenne
Vs. suunnittelujohtajana Ilpo Tapaninen 31.10.2017 saakka, puhelin 050 301 7546
Jussi Rämet, palaa virkaan 1.11.2017 alkaen, puhelin 040 586 3877

Kaavoituspäällikkö Mari Kuukasjärvi, puhelin 040 685 4015
Maakuntakaavoitus -ydinprosessin ja kaavatiimin veto- ja esittelyvastuu, maankäyttöratkaisut, kaupan palveluverkko, kuntakaavoituksen ohjaus

Ympäristöpäällikkö Tuomas Kallio, puhelin 050 345 7047
Tuulivoima, Vaikutusten arviointi, luonnonympäristö ja virkistyskäyttö

Erityisasiantuntija Ismo Karhu, puhelin: 050 592 1915
Soiden käyttö, luonnonvara-asiat, biotalous

Maakunta-arkkitehti Kirsti Reskalenko, puhelin 040 685 4030
Kulttuuriympäristö ja maankäyttö, kuntakaavoituksen ohjaus

Maakuntainsinööri Olli Kiviniemi, puhelin: 040 6854 017
Liikennejärjestelmä, energia- ja vesihuoltoverkostot, jätehuolto.

Paikkatietopäällikkö Rauno Malinen, puhelin: 050 433 0306
Paikkatietoanalyysit ja kartta-aineistot, aluerakenne, reitistöt, puolustusvoimien alueet, kaivosalueet, poronhoitoalueet

Suunnitteluavustaja Inga Taikina-aho, puhelin: 040 6854 018
Paikkatietojen käsittely

Aluesuunnittelija Auli Suorsa, puhelin: 050 386 8443
Kulttuuriympäristö, matkailu, vuonna 2017 Suomi100-koordinointi

Maakuntakaavan uudistamiseen liittyvien kehittämishankkeiden vastuuhenkilöt:

Projektipäällikkö Kaisa Mäkiniemi, puhelin: 040 6854 014: Kulttuurimaisema, taajamien kehittämishankkeet (31.12.2017 saakka).

Projektipäällikkö Helena Vikstedt: Pohjavesien suojelu ja kiviaineshuolto / POSKI-hanke (28.2.2017 saakka)