Maakuntakaavoituksen yhteyshenkilöt
 
Kaavatiimin jäsenillä on lausuntojen laatimisvelvoite omalla vastuualueella, työryhmäjäsenyyksiä sekä maankäytön suunnitteluun ja ohjaukseen liittyviä muita sidonnaisuuksia.

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan valmistelijat, maakuntakaavatiimi:
Sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi

Suunnittelujohtaja Jussi Rämet,  puhelin 040 586 3877
Kaavatiimin esimies, yleisjohto, aluerakenne

Kaavoituspäällikkö Mari Kuukasjärvi, puhelin 040 685 4015
Maakuntakaavoitus -ydinprosessin veto- ja esittelyvastuu, kaupan palveluverkko, kuntakaavoituksen ohjaus

Ympäristöpäällikkö Tuomas Kallio, puhelin 050 345 7047
Tuulivoima, vaikutusten arviointi, luonnonympäristö ja virkistyskäyttö

Erityisasiantuntija Ritva Isomäki, puhelin 040 685 4026
Luonnonvarat, bio- ja kiertotalous, energia

Maakunta-arkkitehti Kirsti Reskalenko, puhelin 040 685 4030
Kulttuuriympäristö, kuntakaavoituksen ohjaus

Maakuntainsinööri Olli Kiviniemi, puhelin: 040 6854 017
Liikennejärjestelmä, energia- ja vesihuoltoverkostot, jätehuolto.

Paikkatietopäällikkö Rauno Malinen, puhelin: 050 433 0306
Paikkatietoanalyysit ja kartta-aineistot, reitistöt, puolustusvoimien alueet, kaivosalueet, poronhoitoalueet, pohjavesi- ja maa-ainesten ottoalueet

Suunnitteluavustaja Inga Taikina-aho, puhelin: 040 6854 018
Paikkatietojen käsittely

Aluesuunnittelija Auli Suorsa, puhelin: 050 386 8443
Kulttuuri ja kulttuurihyvinvointu