Maakuntakaavoituksen yhteyshenkilöt
 
Kaavatiimin jäsenillä on lausuntojen laatimisvelvoite omalla vastuualueella, työryhmäjäsenyyksiä sekä maankäytön suunnitteluun ja ohjaukseen liittyviä muita sidonnaisuuksia.

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan valmistelijat, maakuntakaavatiimi:
Sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi

Suunnittelujohtaja, kaavatiimin esimies, yleisjohto, aluerakenne
Suunnittelujohtaja Jussi Rämet, puhelin 040 586 3877

Kaavoituspäällikkö Mari Kuukasjärvi, puhelin 040 685 4015
Maakuntakaavoitus -ydinprosessin ja kaavatiimin veto- ja esittelyvastuu, maankäyttöratkaisut, kaupan palveluverkko, kuntakaavoituksen ohjaus

Ympäristöpäällikkö Tuomas Kallio, puhelin 050 345 7047
Tuulivoima, Vaikutusten arviointi, luonnonympäristö ja virkistyskäyttö

Erityisasiantuntija

Maakunta-arkkitehti Kirsti Reskalenko, puhelin 040 685 4030
Kulttuuriympäristö ja maankäyttö, kuntakaavoituksen ohjaus

Maakuntainsinööri Olli Kiviniemi, puhelin: 040 6854 017
Liikennejärjestelmä, energia- ja vesihuoltoverkostot, jätehuolto.

Paikkatietopäällikkö Rauno Malinen, puhelin: 050 433 0306
Paikkatietoanalyysit ja kartta-aineistot, aluerakenne, reitistöt, puolustusvoimien alueet, kaivosalueet, poronhoitoalueet

Suunnitteluavustaja Inga Taikina-aho, puhelin: 040 6854 018
Paikkatietojen käsittely

Aluesuunnittelija Auli Suorsa, puhelin: 050 386 8443
Kulttuuriympäristö, matkailu

Maakuntakaavan uudistamiseen liittyvien kehittämishankkeiden vastuuhenkilöt:

Projektipäällikkö Kaisa Mäkiniemi, puhelin: 040 6854 014: Kulttuurimaisema, taajamien kehittämishankkeet (31.12.2017 saakka).

Projektipäällikkö Helena Vikstedt: Pohjavesien suojelu ja kiviaineshuolto / POSKI-hanke (28.2.2017 saakka)