Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavojen yhdistelmäkartta sekä merkinnät ja määräykset
 

Pohjois-Pohjanmaan kokonaismaakuntakaavaa on uudistettu vaihemaakuntakaavoituksen periaatteella (MRL 27 §) vuodesta 2009 alkaen. Ensimmäiset kaksi vaihemaakuntakaavaa ovat jo lainvoimaisia, viimeinen kolmas on määrätty tulemaan voimaan ilman lainvoimaa (maakuntahallitus 5.11.2018 (§ 231).

Maakunnan liiton virasto on koonnut voimassa olevista vaihemaakuntakaavoista ja Hanhikiven ydinvoimamaakuntakaavasta yhdistelmäkartan sekä näitä maakuntakaavoja koskevista merkinnöistä ja määräyksistä koosteen, joka helpottaa kokonaisuuden hahmottamista.

Alla olevista linkeistä löytyvät koosteet ovat informatiivisia, oikeusvaikutteiseset aineistot löytyvät kunkin maakuntakaavan alasivulta, linkit ovat tämän sivun oikeassa marginaalissa.

- Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistaminen, yhdistelmäkartta 5.11.2018
- Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistaminen, maakuntakaavamerkinnät ja -määräykset 5.11.2018