Maakuntaohjelma 2018-2021
 

Teemme tulevaisuutemme –
Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelma 2018–2021

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelma 2018–2021 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa marraskuussa 2017. Ohjelma sisältää maakunnan mahdollisuuksiin ja tarpeisiin perustuvat kehittämisen tavoitteet. Maakuntaohjelma ohjaa alueen kehittämistä seuraavan neljän vuoden ajan. Ohjelman toimenpiteillä tavoitellaan työtä, hyvinvointia ja elinvoimaisuutta kestävällä tavalla.

Uuden maakuntaohjelman rakenne ja taso poikkeaa aiemmasta. Ohjelmassa haetaan uutta ajattelua maakunnalliseen ja kansalliseen aluekehittämiseen ja siirrytään kohti kokonaisvaltaisempaa strategista ajattelumallia. Tällä tavoitellaan joustavuutta sekä ennakoivaa ja nopeaa reagointikykyä ympärillämme tapahtuviin muutoksiin. Hankelistoista ja toimenpidetasoisista kirjauksista on luovuttu. Tavoitteet tarkentuvat maakuntaohjelman toimeenpanosuunnittelussa.


Muuta materiaalia:

Lisätiedot:
– maakuntaohjelman valmistelu: suunnittelupäällikkö Ilpo Tapaninen, p. 050 301 7546
– vaikutusten arviointi: ympäristöpäällikkö Tuomas Kallio, p. 050 345 7047

(Sähköpostiosoite on muotoa: etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi)