Matkailu
 

Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen nimittämä Pohjois-Pohjanmaan matkailun kehittämistoimikunta toimii matkailun alueorganisaationa.

Pohjois-Pohjanmaan matkailuelinkeinon kehittämisstrategia 2020 tarkentaa ja konkretisoi matkailuelinkeinon kehittämisen kansallisia ja maakunnallisia tavoitteita. Työssä esitettävät strategiset tavoitteet ja toimenpidekokonaisuudet sekä priorisoidut kehittämiskokonaisuudet on tunnistettu yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan kärkimatkailukeskusten ja alueen toimijoiden kanssa. Pohjois- Pohjanmaan matkailuelinkeinon kehittämisen strategiset tavoitteet ja painopisteet palvelevat käynnissä olevan EU-ohjelmarahoituksen ohjelmakautta, mutta kehittämisstrategiassa esitettyjä konkreettisia toimenpiteitä voidaan tarkentaa ja päivittää yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa ennen vuotta 2020. Päävastuu strategian edistämisestä ja seurannasta erityisesti vaikuttavuuden näkökulmasta on matkailun kehittämistoimikunnalla.

Alueorganisaationa matkailun kehittämistoimikunta koordinoi ja edistää matkailualueiden ja -keskusten keskinäistä yhteistyötä ja toimii matkailuelinkeinon asiantuntijatahona. Kehittämistoimikunta ottaa kantaa matkailuelinkeinon valtakunnallisiin suunnitelmiin ja ohjelmiin sekä linjaa alueellisella tasolla operatiivisten toimenpiteiden toteuttamista. Pohjois-Pohjanmaan matkailuelinkeinon ja toimialueen ajankohtaisista asioista välitetään tietoa eri tahoille ja vaikutetaan edunvalvonnan keinoin elinkeinon yleiseen kehitykseen.

Vuosittain järjestetään Pohjois-Pohjanmaan matkailuparlamentti.