CoReFor-hanke
 

Kajaanin ammattikorkeakoulu toteutti vuonna 2015 yhteistyökumppaneiden ‒ Pohjois-Pohjanmaan liiton, Kainuun liiton, BusinessOulun, Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy:n, Pudasjärven kaupungin ja Kainuun Etu Oy:n ‒ kanssa CoReFor-tutkimushankkeen (yhteistoiminta, aluetalous ja ennustaminen), jossa selvitettiin uudella mittaamismallilla Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa paikallistasolla matkailun aluetaloudellisia vaikutuksia.

Mittaamismallin ohella tutkimushankkeessa luotiin talousvaikutusten seurantamalli sekä hahmoteltiin matkailun kehittämishankkeiden ja investointien ennuste- ja arviointimallia. Pohjois-Pohjanmaalla tutkimuskohteina olivat Kuusamo (Kauppila 2016a), Oulu (Kauppila 2016b), Pudasjärvi (Kauppila 2016c) ja Kainuussa Sotkamo (Kauppila & Järviluoma 2016). Kyseisenä vuonna Pohjois-Pohjanmaan liitto työsti CoReFor-hankkeessa julkituodulla mittaamismallilla Kalajoen matkailun aluetaloudelliset vaikutukset -selvityksen (Näpänkangas 2016). Pohjois-Pohjanmaan liiton (2015 a) matkailustrategiassa maakunta on jaettu viiteen matkailualueeseen: Ruka-Kuusamo, Oulun kaupunki ja kaupunkiseudun kohteet, Kalajoki, Syöte ja Rokua Geopark -alue. Näin ollen CoReFor-tutkimushankkeessa ja Pohjois-Pohjanmaan liiton omana työnä tuotettiin tietoa kaikkien muiden Pohjois-Pohjanmaan matkailualueiden taloudellisista vaikutuksista lukuun ottamatta Rokua Geopark-aluetta.

Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset: Rokua Geopark -alue
Kauppila, Pekka (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2016)
Matkailun taloudelliset vaikutukset jakautuvat paikallistasolla usealle toimialalle. Tämän vuoksi matkailun aluetaloudellisten vaikutusten mittaaminen ei ole yksiselitteistä eikä yksinkertaista. Matkailun suunnittelun ja ...
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7219-00-3

Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset Kuusamossa
Kauppila, Pekka
Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja B Raportteja ja selvityksiä 45 (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2016)
Matkailun taloudelliset vaikutukset jakautuvat paikallistasolla usealle toimialalle. Tämän vuoksi matkailun aluetaloudellisten vaikutusten mittaaminen ei ole yksiselitteistä eikä yksinkertaista. Matkailun suunnittelun ja ...
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-9853-81-6

Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset Oulussa
Kauppila, Pekka
Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja B Raportteja ja selvityksiä 46 (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2016)
Matkailun taloudelliset vaikutukset jakautuvat paikallistasolla usealle toimialalle. Tämän vuoksi matkailun aluetaloudellisten vaikutusten mittaaminen ei ole yksiselitteistä eikä yksinkertaista. Matkailun suunnittelun ja ...
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-9853-82-3

Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset Pudasjärvellä
Kauppila, Pekka
Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja B Raportteja ja selvityksiä 47 (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2016)
Matkailun taloudelliset vaikutukset jakautuvat paikallistasolla usealle toimialalle. Tämän vuoksi matkailun aluetaloudellisten vaikutusten mittaaminen ei ole yksiselitteistä eikä yksinkertaista. Matkailun suunnittelun ja ...
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-9853-83-0

Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset Kalajoella
Näpänkangas, Ari
Pohjois-Pohjanmaan liiton julkaisusarja B: 88. (Pohjois-Pohjanmaan liitto 2016)
https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/file.php?4124