Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan matkailutietohanke
 

Kajaanin ammattikorkeakoulun koordinoiman Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan matkailutietohankkeen toteutukseen osallistuivat Kajaanin ammattikorkeakoulun lisäksi Naturpolis Oy ja Kalajoen ammattiopisto/JEDU. Projektin päärahoittajia olivat Euroopan aluekehitys rahasto sekä Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan liitot. Hankkeen toteusaika oli 1.1.2016 - 28.2.2018.

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan matkailutieto -hankkeessa oli kolme osiota: asiakas- ja matkailijatieto (osio I: Kalajoki, Kuusamo, Oulu, Sotkamo), matkailukeskusten aluetaloustieto (osio II: Kalajoki, Kuusamo, Oulu, Pudasjärvi, Hyrynsalmi, Puolanka, Sotkamo ja Rokua Geopark -alue: Muhos, Utajärvi ja Vaala) sekä matkailukeskusten ennuste- ja arviointimalli (osio III: Kalajoki, Kuusamo, Oulu, Pudasjärvi, Hyrynsalmi, Puolanka, Sotkamo).

Hankkeessa tuotettiin yhteistyömalli asiakas- ja matkailijatiedon keräämiseen Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Kalajoen ammattiopiston välille ja matkailukeskusten aluetaloustietoa Kajaanin ammattikorkeakoulun CoReFor-hankkeessa julkaistuilla menetelmillä. Lisäksi hankkeessa luotiin uusi menetelmä matkailukeskusten talousvaikutusten ennustamiseen ja arviointiin. Hankkeen tuotoksena syntyi yhteensä 13 julkaisua sekä lukuisia lehti-/kolumnikirjoituksia ja esitelmiä keskeisistä tuloksista.

Oulun matkailijat 2016-2017
Järviluoma, Jari (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
Selvityksessä hahmotetaan Oulussa vierailevien matkailijoiden asiakasprofiilia. Mistä vierailijat tulevat? Minkälainen heidän matkaseurueensa on? Mikä osuus matkailijoista on ensikertalaisia ja toisaalta Oulun kanta-asiakkaita? ...
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7219-17-1

Kalajoen matkailijat 2016-2017
Järviluoma, Jari (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
Selvityksessä hahmotetaan Kalajoella vierailevien matkailijoiden asiakasprofiilia. Mistä vierailijat tulevat? Minkälainen heidän matkaseurueensa on? Mikä osuus matkailijoista on ensikertalaisia ja toisaalta Kalajoen ...
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7219-14-0

Kuusamon matkailijat 2016-2017
Järviluoma, Jari (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
Selvityksessä hahmotetaan Kuusamossa vierailevien matkailijoiden asiakasprofiilia. Mistä vierailijat tulevat? Minkälainen heidän matkaseurueensa on? Mikä osuus matkailijoista on ensikertalaisia ja toisaalta Kuusamon ...
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7219-13-3

Matkailun aluetaloudellisten vaikutusten ennuste- ja arviointimalli: Kalajoki, Kuusamo, Oulu ja Pudasjärvi
Kauppila, Pekka (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
Nykyään matkailun suunnittelussa ja kehittämisessä eri aluetasoilla sovelletaan strategista suunnitteluprosessia. Matkailustrategiassa tehdään valintoja määrittämällä ne haasteet, jotka ovat kehittämisen esteitä. Toteutettavilla ...
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7219-21-8

Matkailun aluetaloudellisten vaikutusten seurantamalli: Kalajoki, Kuusamo, Oulu, Pudasjärvi ja Rokua Geopark -alue
Kauppila, Pekka
Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja B Raportteja ja selvityksiä (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
Matkailun taloudelliset vaikutukset jakautuvat paikallistasolla usealle toimialalle. Tämän vuoksi matkailun aluetaloudellisten vaikutusten mittaaminen ei ole yksiselitteistä eikä yksinkertaista. Matkailun suunnittelun ja ...
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7219-16-4

Matkailun aluetaloudellisten vaikutusten seurantamalli: Kalajoki, Kuusamo, Oulu ja Pudasjärvi
Kauppila, Pekka
61 (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2016)
Matkailun taloudelliset vaikutukset jakautuvat paikallistasolla usealle toimialalle. Tämän vuoksi matkailun aluetaloudellisten vaikutusten mittaaminen ei ole yksiselitteistä eikä yksinkertaista. Matkailun suunnittelun ja ...
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-9853-97-7