Merialuesuunnittelu
 

Selkämeren pohjoisosa, Merenkurkku ja Perämeri

Merialuesuunnittelulla halutaan edistää merialueen eri käyttömuotojen kestävää kehitystä ja kasvua, luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä meriympäristön hyvän tilan saavuttamista.

Suomen kahdeksan rannikkomaakuntaa laativat yhdessä kolme merialuesuunnitelmaa vuoden 2021 maaliskuun loppuun mennessä. Pohjois-Pohjanmaan liitto laatii yhteisen merialuesuunnitelman Lapin, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan liittojen kanssa.

Merialuesuunnittelussa pyritään sovittamaan yhteen eri käyttömuotojen tarpeita. Erityisesti energia-alat, meriliikenne, kalastus ja vesiviljely, matkailu, virkistyskäyttö sekä ympäristön ja luonnon säilyttäminen, suojelu ja parantaminen ovat tarkastelun kohteena. Lisäksi kiinnitetään huomiota maanpuolustuksen tarpeisiin, merialueen ominaispiirteisiin sekä maan ja meren vuorovaikutukseen.

Merialuesuunnitelmat tehdään laajassa yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Voit ilmoittautua merialuesuunnittelun yhteistyöverkostoon täällä.

Merialuesuunnittelusta säädetään Maankäyttö- ja rakennuslaissa.

Ympäristöministeriön merialuesuunnittelusivu.

Selkämeren pohjoisosan, Merenkurkun ja Perämeren merialuesuunnittelusta antavat lisätietoja:
Ympäristöpäällikkö Tuomas Kallio, Pohjois-Pohjanmaan liitto, tuomas.kallio@pohjois-pohjanmaa.fi, 050 345 7047
Kaavoitusjohtaja Ann Holm, Pohjanmaan liitto, ann.holm@obotnia.fi, 044 320 6540
Aluesuunnittelupäällikkö Janna Räisänen, Keski-Pohjanmaan liitto, janna.raisanen@keski-pohjanmaa.fi, 040 168 1490
Suunnittelujohtaja Riitta Lönnström, Lapin liitto, riitta.lonnstrom@lapinliitto.fi, 0400 240 504
Merialuesuunnitteluyhteistyön koordinaattori Pekka Salminen, pekka.salminen@varsinais-suomi.fi, 044 907 5999