Pohjois-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2040
 
Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ovat käynnistäneet Pohjois-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman laadinnan vuoden 2018 alussa. Suunnitelmassa on tarkoitus toteuttaa Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategiassa sekä Pohjois-Pohjanmaan maakunta¬ohjelmassa määritettyjä linjauksia, tarkentaa suunnittelua maakunnalliselle tasolle sekä käsitellä maakunnan sisäisiä liikennejärjestelmän kehittämisasioita. Työn taustalle kootaan olemassa oleva liikennejärjestelmän kehittämiseen liittyvä aineisto sekä laaditaan tarvittaessa täydentäviä erillisselvityksiä.

Liikennejärjestelmäsuunnitelmaa ohjaamaan on perustettu kuntien, yritysten ja muiden liikenteen alan osaajista koostuva ohjausryhmä. Suunnitelmana on jatkaa ohjausryhmän toimintaa liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistumisen jälkeen maakuntauudistuksen ja maantielain uudistuksen hengessä maakunnallisena liikennejärjestelmäryhmänä.

Ohjausryhmän kokoonpano

Tapahtumat:

Lisätietoja:
Maakuntainsinööri Olli Kiviniemi, olli.kiviniemi@pohjois-pohjanmaa.fi / puh. 040 685 4017