Kansallisia EU-organisaatioita muualla verkossa

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto valvoo Etelä-Savon, Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon toimijoiden etuja. EU-toimisto parantaa yhteistyössä maakuntaliittojen kanssa Itä- ja Pohjois-Suomen elinkeinoelämän kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä. Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto sijaitsee Brysselissä.

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston sivustolla on mm.

 • yleistä ja ajankohtaista tietoa Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston toiminnasta ja palveluista (mm. tapahtumia)
 • yleistä ja ajankohtaista tietoa EU-ohjelmakauden 2014-2020 rahoituksesta (erillisrahastot)
 • tietoa kansainvälisestä yhteistyökumppanihausta
 • tietoa Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston kansainvälisistä yhteistyöverkostoista

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network on Euroopan komission käynnistämä verkosto. Se neuvoo mm. pk-yrityksiä kansainvälistymiseen ja EU:n sisämarkkinoihin liittyvissä asioissa. Verkosto auttaa myös mm. yliopistoja ja tutkimuskeskuksia ja -laitoksia kansainvälisissä teknologiansiirto­hankkeissa. Verkosto toimii yli 50 maassa. Suomessa verkostoa koordinoi Finpro. Verkostolla on palveluntarjoajia eri yrityksissä ja organisaatioissa ympäri maan.

Enterprise Europe Networkin sivustolla on mm.

 • yleistä ja ajankohtaista tietoa Enterprise Networkin toiminnasta ja palveluista (mm. tapahtumia)
 • yleistä tietoa pk-yritysten EU-rahoitusmahdollisuuksista
 • tietoa kansainvälisestä yhteistyökumppanihausta
 • tietoa siitä, miten Enterprise Europe Networkiin voi ottaa yhteyttä

Euroopan komission Suomen-edustusto

Euroopan komission Suomen-edustusto tiedottaa suomalaisille ajankohtaisista EU-asioista ja pitää komission ajan tasalla yhteiskunnallisesta ja poliittisesta kehityksestä Suomessa. Edustusto toimii yhteistyössä Suomen EU-tiedotusverkoston kanssa. Se tarjoaa lisäksi mm. maksuttomia tiloja kansalaisten, kansalaisjärjestöjen, poliittisten toimijoiden ja tiedotusvälineiden käyttöön ja auttaa EU-aiheisten tilaisuuksien järjestäjiä alustajien saamisessa. Komission Suomen-edustusto toimii Helsingissä.

Komission Suomen-edustuston sivustolla on mm.

 • yleistä ja ajankohtaista tietoa Komission Suomen-edustuston toiminnasta ja palveluista (mm. tapahtumia)
 • yleistä, ajankohtaista ja historiatietoa Euroopan unionista ja sen toiminnasta
 • tietoa Suomen ja suomalaisten asemasta EU:ssa
 • tietoa EU-politiikan aloista
 • tietoa EU-rahoituksesta
 • tietoa EU-kansalaisten oikeuksista ja mahdollisuuksista
 • tietoa nuorten EU-kansalaisten opiskelu- ja harjoittelumahdollisuuksista EU:ssa
 • linkkejä EU:n toimielinten ja virastojen verkkosivustoilla oleviin tietoihin, julkaisuihin ja asiakirjoihin

Euroopan kuluttajakeskus Suomessa

Euroopan kuluttajakeskus Suomessa tiedottaa kuluttajia heidän oikeuksistaan ja mahdollisuuksistaan, jotka liittyvät muista EU-maista, Norjasta tai Islannista tehtyihin ostoksiin. Kuluttajakeskus siis neuvoo esim. tuotteiden tilaamista, maksamista tai palauttamista koskevissa asioissa ja mahdollisissa kaupankäynnin ongelmatilanteissa. Euroopan kuluttajakeskus Suomessa -organisaation toimipaikka on Helsingissä.

Euroopan kuluttajakeskus Suomessa -organisaation sivustolla on mm.

 • yleistä ja ajankohtaisia tietoa kuluttajan em. oikeuksista ja mahdollisuuksista
 • yleistä ja ajankohtaista tietoa Euroopan kuluttajakeskus Suomessa -organisaatioin toiminnasta
 • verkkokaupassa huomioitavia asioita
 • matkailussa huomioitavia asioita
 • käytetyn auton ostossa huomioitavia asioita
 • linkkejä Euroopan kuluttajakeskuksen verkoston julkaisuihin

Euroopan parlamentin Suomen-tiedotustoimisto

Parlamentin Suomen-tiedotustoimisto jakaa tietoa Euroopan parlamentin toiminnasta, jäsenistä ja päätöksistä sekä vastaa EU-parlamenttia koskeviin kysymyksiin. Tiedotustoimisto järjestää myös seminaareja ja muita tilaisuuksia sekä pitää EU-aiheisia luentoja. Se ottaa vastaan vierailijaryhmiä, järjestää toimittajatilaisuuksia ja antaa EU-tiedon hakuun liittyvää koulutusta toimittajille. Parlamentin Suomen tiedotustoimisto sijaitsee Helsingissä.

Parlamentin Suomen-tiedotustoimiston sivustolla on mm.

 • yleistä ja ajankohtaista tietoa parlamentin Suomen-tiedotustoimiston toiminnasta ja palveluista (mm. tapahtumia)
 • yleistä, ajankohtaista ja historiatietoa parlamentin tehtävistä, toiminnasta, organisaatiosta ja jäsenistä
 • yleistä ja ajankohtaista EU-tietoa nuorille
 • materiaalia opetuksen ja oppimisen tueksi
 • suomalaisten parlamentin jäsenten yhteystiedot
 • tietoa siitä, miten parlamenttiin voi ottaa yhteyttä

Eurooppatiedotus

Eurooppatiedotus on osa ulkoasiainministeriön viestinnän Eurooppa- ja lähialueyksikköä. Sen tehtävänä on tiedottaa suomalaisille kahdella kotimaisella kielellä niistä EU-asioista, joilla on vaikutusta suomalaisiin. Se myös edistää keskustelua EU-asioista sekä tuottaa aineistoa ja vastaa EU-kysymyksiin. Eurooppatiedotus palvelee kaikkia kansalaisia, mutta huomioi erityisesti opettajat, opiskelijat ja toimittajat. Eurooppatiedotus sijaitsee Helsingissä - Eurooppatiedotuksella on lisäksi ns. arktista tiedotusta Rovaniemellä.

Eurooppatiedotuksen sivustolla on mm.

 • yleistä ja ajankohtaista tietoa Eurooppatiedotuksen toiminnasta ja palveluista (mm. tapahtumia)
 • yleistä, ajankohtaista ja historiatietoa Euroopan unionista ja sen toiminnasta
 • tietoa EU-oikeudesta eli mm. lainsäädännöstä ja päätöksenteosta
 • tietoa Suomen asemasta EU:ssa
 • tietoa EU:n asemasta maailmassa
 • tietoa EU-kansalaisten oikeuksista ja mahdollisuuksista, jotka liittyvät mm. elämiseen, opiskeluun, työskentelemiseen ja matkustamiseen Euroopan unionin alueella
 • tietoa EU-rahoituksesta
 • materiaalia, pelejä ja videoita opetuksen ja oppimisen tueksi

International Forum

International Forum on Suomen Kuntaliiton ylläpitämä verkkosivusto, joka kokoaa yhteen uutisia ja ajankohtaista tietoa kuntien kansainvälisistä asioista. Sivusto tuo esille kuntien ja koko kuntakentän monipuolista kansainvälistä toimintaa ja tarjoaa tietoa muun muassa kansainvälisestä yhteistyöstä, kunta-alan kv-toimijoista sekä kuntia koskettavasta päätöksenteosta ja edunvalvonnasta.

Opetushallitus

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO ja Opetushallitus yhdistyivät uudeksi Opetushallitukseksi vuoden 2017 alussa. Virasto jatkaa edeltäjiensä tehtäviä. Opetushallituksen Kansainvälistymispalvelut-osasto vastaa mm. kansainvälisyyttä edistävien ohjelmien ja sopimusten toimeenpanosta, tuottaa kansainvälistymiseen liittyvää tietoa sekä tiedottaa ja neuvoo kansainvälistymisen vaihtoehdoista. Opetushallitus sijaitsee Helsingissä.

Opetushallituksen sivustolla on mm.

 • tietoa Opetushallituksen toiminnasta ja palveluista (mm. tapahtumia)
 • yleistä ja ajankohtaista tietoa kansainvälisistä opiskelu-, harjoittelu- ja työmahdollisuuksista
 • yleistä ja ajankohtaista tietoa EU-ohjelmakauden 2014-2020 rahoituksesta (mm. Erasmus+ -, Kansalaisten Eurooppa-, Koulu Euroopassa - Eurooppa koulussa -ohjelmista sekä Luova Eurooppa -ohjelmista)

Valtioneuvosto, valtioneuvoston kanslia ja ministeriöt

Valtioneuvoston sivulla kerrotaan EU-asioiden käsittelystä Valtioneuvostossa. Valtioneuvoston kanslian sivulla on tietoa Suomen EU-politiikasta. Myös Suomen ministeriöt tiedottavat oman hallinnonalansa EU-asioista. Ministeriöiden EU-sivustoille pääsee kätevimmin valtioneuvoston kanslian sivulta. 

Jos haluat mennä sivun yläreunaan, klikkaa tästä!