EU-rahoitus on monimuotoinen kokonaisuus. Ohjelmia ja rahastoja, joiden kautta varoja myönnetään, on monenlaisia. Eri ohjelmat toimivat kukin oman lainsäädäntönsä pohjalta ja niillä on omat kriteerinsä hakukelpoisista hankkeista ja toimijoista. Ohjelmilla ei ole myöskään yhtenäisiä hakuaikoja, sillä niitä hallinnoivat monet tahot.