EU-tietokantoja muualla verkossa

Europa

Europa-portaali on Euroopan unionin virallinen verkkosivusto. Se on hyvä lähtökohta, kun etsii tietoa EU:sta ja sen palveluista. Portaalin sosiaalisen median hakutoiminnolla voi etsiä EU-sivuja eri yhteisöpalveluista. Europa-portaalissa on yleistä, ajankohtaista ja historiatietoa Euroopan unionista ja sen toiminnasta, EU-politiikan aloista, EU-oikeudesta, EU-materiaalia ja -pelejä sekä tietoa EU-kansalaisten oikeuksista ja mahdollisuuksista, jotka liittyvät mm. matkailuun, elämiseen, opiskeluun, työskentelemiseen ja työntekijöiden palkkaamiseen Euroopan unionin alueella.

EP Newshub

EP Newshub-sivustolla on 751 parlamentin jäsenen, kahdeksan poliittisen ryhmän ja parlamentin sosiaalisen median sisältö ja verkkoon tekemät päivitykset. Sivustolta voi poimia esim. pelkästään suomeksi kirjoitetut (suomalaisten meppien) päivitykset tai vain tiettyä aihetta koskevan sisällön. Sivusto päivittyy jatkuvasti.

EPALE

EPALE (Euroopan komission sivuston alla) on aikuiskoulutuksen eurooppalainen foorumi. Sinne on koottu yli 40 blogia, artikkelia ja hanke-esimerkkiä taiteesta ja kulttuurista aikuisopetuksessa.

EU Bookshop

EU Bookshop on verkossa toimiva kirjakauppa ja arkisto. Joidenkin Bookshopin tuotteiden paperiversiot ovat maksullisia. PDF-muodossa ja e-kirjoina julkaisut ovat maksuttomia. Suurin osa julkaisuista on Euroopan komission, Euroopan parlamentin, EU:n neuvoston ja muiden EU-toimielinten ja -virastojen laatimia. Jotkin julkaisut on tuotettu yhdessä muiden julkaisijoiden ja/tai kansainvälisten järjestöjen kanssa. Julkaisun on voinut myös laatia yksittäinen kirjoittaja edustamansa toimielimen tuella.

Eurostat

Eurostat (Europa-portaalin alla) on Euroopan unionin tilastotietokanta.

EURES

EURES (Euroopan komission sivuston alla) on työvoiman eurooppalainen työnvälitysportaali, joka antaa tietoa, neuvoo ja tarjoaa työhönotto- ja sijoittamispalveluja työnantajille ja työntekijöille sekä jokaiselle, joka haluaa hyötyä EU-kansalaisten vapaasta liikkuvuudesta (sopivan työn/työntekijän etsintä). Sivulla on tietoa EU-kansalaisten oikeuksista ja mahdollisuuksista, jotka liittyvät mm. elämiseen, opiskeluun, työskentelemiseen ja työntekijöiden palkkaamiseen Euroopan unionin alueella.

EPSO

EPSO (Europa-portaalin alla) on Euroopan unionin henkilöstövalintatoimisto, joka auttaa EU:n toimielimiä henkilöstön rekrytoinnissa. Sivulla on tietoa työnhausta ja avoimista työpaikoista EU:ssa.

Euroopan nuorisoportaali

Euroopan nuorisoportaalissa (Europa-portaalin alla) on tietoa nuorten EU-kansalaisten oikeuksista ja mahdollisuuksista, jotka liittyvät elämiseen, opiskeluun, harjoitteluun, työskentelemiseen ja matkustamiseen Euroopan unionin alueella.

Euroopan oikeusportaali

Euroopan oikeusportaalissa on tietoa oikeusalasta. Portaalin tarkoituksena on helpottaa oikeusjärjestelmiä koskevien tietojen ja oikeussuojan saatavuutta EU:ssa.

Euroopan unionin avoimen datan portaali

EU:n avoimen datan portaali tarjoaa keskitetyn pääsyn EU:n toimielinten ja laitosten tuottamaan jatkuvasti kasvavaan tietovarantoon. Data on vapaasti käytettävissä ja uudelleenkäytettävissä kaupallista tai ei-kaupallista käyttöä varten. Portaalin tarkoituksena on edistää datan innovatiivista käyttöä ja hyödyntää sen taloudellista potentiaalia. Portaali tukee myös EU:n toimielinten ja laitosten avoimuutta ja tilivelvollisuutta.

Europages

Europages on eurooppalainen yrityshakemisto, jonka sivulla on yli 2,6 miljoonaa yritystä. Nämä voivat olla tuotteiden tai tavaroiden valmistajia, palveluntarjoajia, tukkumyyjiä tai jakelijoita.

Eurooppalainen kansalaisaloite

Eurooppalainen kansalaisaloite (Euroopan komission sivuston alla) on virallinen rekisteri, jossa on avoimet, sulkeutuneet ja rauenneet kansalaisaloitteet sekä lisätietoa prosessista. Miljoona EU-kansalaista voi myös tehdä sivuston kautta yhdessä kansalaisaloitteen. Sen avulla voi pyytää komissiota tekemään säädösehdotuksen tärkeänä pitämästään aiheesta ja osallistua suoraan EU:n politiikan kehittämiseen.

EUR-Lex

EUR-Lex (Europa-portaalin alla) on Euroopan unionin oikeuteen liittyvä tietokanta. Siellä on mm. EU-lainsäädännön asiakirjat ja muut julkiset asiakirjat sekä EU:n virallisen lehden sähköiset versiot.

IATE

IATE on Euroopan unionin termitietopankki.

IPEX

Kansallisilla parlamenteilla on oikeus sanoa kantansa EU:n lainsäädäntöehdotuksiin. Kannat kerätään IPEX-tietokantaan.

OEIL

OEIL on Euroopan parlamentin tietokanta, josta voi selvittää lainsäädäntöprosessin vaiheita, aikataulua ja keskeisiä toimijoita.

RAPID

RAPID-tietokannassa (Press Release Database Euroopan komission sivuston alla) on Euroopan komission lehdistötiedotteet, taustamuistiot ja puheet. Arkipäivisin noin klo 13 ilmestyy Daily News, johon on koottu päivän tärkeimmät uutisaiheet.

Simap

Simap (Europa-portaalin alla) on julkisten hankintojen virallinen tietolähde Euroopassa.

Sinun Eurooppasi

Sinun Eurooppasi -sivustolla (Europa-portaalin alla) on mm. tietoa EU-kansalaisten oikeuksista ja mahdollisuuksista, jotka liittyvät mm. elämiseen, opiskeluun, harjoitteluun, työskentelemiseen, matkustamiseen ja yritystoimintaan Euroopan unionin alueella.

Sinun äänesi Euroopassa

Sinun äänesi Euroopassa -sivustolta (Euroopan komission sivuston alla) pääsee osallistumaan moniin kuulemisiin ja antamaan muuta palautetta EU:n toimintapolitiikoista ja lainsäädäntöaloitteista niiden suunnittelu-, hyväksymis- ja arviointivaiheessa. Kuulemisten avulla komissio pyrkii tehostamaan kansalaisten ja sidosryhmien vaikuttamismahdollisuuksia.

TED

Hankintailmoitukset julkaistaan virallisen lehden täydennysosassa. TED-tietokanta (Tenders Electronic Daily) on Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan verkkoversio. Se sisältää siten EU-maiden julkisten hankintojen ja urakoiden tarjouspyyntöjä.

Julkaistakseen tarjouspyyntöilmoituksia TEDissä hankintaviranomaiset voivat käyttää eNotices-verkkotyökalua, joka yksinkertaistaa ja nopeuttaa hankintailmoitusten valmistelua ja julkaisua. Toinen julkaisuväline on eSenders, jonka avulla hyväksytyt järjestöt voivat jättää tarjoukset suoraan julkaisutoimistoon XML-tiedostomuodossa.

Who is who in Europe

Who is who in Europe on Euroopan unionin tietokanta, johon on tallennettu EU:n ja muiden toimielinten organisaatio- ja yhteystiedot sekä henkilöstöhaku.

Jos haluat mennä sivun yläreunaan, klikkaa tästä!