Euroopan unionin vaikutus näkyy alueilla mm. EU-rahoitteisten hankkeiden toiminnassa ja tuloksissa. Euroopan unioni on rahoittanut erilaista hanketoimintaa Suomen EU-jäsenyyden alusta, vuodesta 1995 lähtien. Pohjois-Pohjanmaan EU-tietopiste on yksi osa hankekokonaisuutta. EU-rahoituksessa ja myös Europe Direct -toiminnassa on meneillään neljäs ohjelmakausi. Niiden sykli on hieman erilainen, sillä muu EU-hanketoiminta on alkanut Suomessa EU-jäsenyyden alussa v. 1995 ja varsinainen Europe Direct -toiminta vasta v. 2005.

Sivulla on esitelty EU-hankkeiden toimintaa ja tuloksia eri muodoissa. Sivulla on ns. maakunnan menestystarinoita, jotka on saatu aikaan useiden EU-hankkeiden, erilaisten EU-rahoitusten ja useiden toimijoiden yhteistyönä. Lisäksi sivulle on kerätty erilaisia kirjallisia koosteita EU-hankkeiden tuloksista, videoita EU-hankkeista, linkkejä EU-hanketietoihin muualla verkossa sekä kuvia Pohjois-Pohjanmaan EU-tietopisteen tilaisuuksista. Kirjallisissa koosteissa on EU-hankkeiden toiminnasta kertovia julisteita, artikkeleita, raportteja, muita julkaisuja ja esitteitä.