Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Ilmoitukset

21.01.2022

Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaava lainvoimainen

Pohjois-Pohjanmaan liitto ilmoittaa maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 § mukaisesti, että Korkein hallinto-oikeus (KHO) on 17.1.2022 antanut päätöksensä (H40/2022) Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan hyväksymisestä tehdyistä valituksista. KHO hylkäsi valitukset, ja maakuntavaltuuston 11.6.2018 tekemä hyväksymispäätös (§ 5) pysyy voimassa. Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaava on lainvoimainen.

Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavassa käsitellään pohjavesi- ja kiviainesalueita, seudullisten tuulivoima-alueiden sekä suo- ja biotalousalueiden päivityksiä, mineraalipotentiaali- ja kaivosalueita, Oulun seudun liikenne- ja maankäyttöratkaisuja sekä Vaalan ja Himangan alueiden maakuntakaavamerkintöjen tarkistuksia.

Lainvoimaisen vaihemaakuntakaavan asiakirjat ja KHO:n päätös ovat saatavissa täältä.

Oulussa 21.1.2022

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO