Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Ilmoitukset

06.05.2022

Pohjois-Pohjanmaan liitto hakee määräaikaista projektipäällikköä vastaamaan EUSBSR PAC Tourism -hankkeen toimenpiteistä

Pohjois-Pohjanmaan liitto on valittu Euroopan unionin Itämeri-strategian (EUSBSR) matkailun politiikka-alueen koordinaattoriksi yhdessä Puolan Pomorskin alueen kanssa. Matkailun kehittämistoiminta EU:n Itämeri-strategian osana tukee Pohjois-Pohjanmaan matkailun kehittämistä ja matkailustrategian toimeenpanoa.

Haemme ajalle 1.8.2022–31.12.2024 PROJEKTIPÄÄLLIKKÖÄ vastaamaan EUSBSR PAC Tourism -hankkeen toimenpiteistä Itämeren alueella. Koordinaatiotehtävään on tulossa rahoitus vuoden 2024 loppuun saakka, jonka jälkeen rahoitusta voidaan hakea vielä kolmelle vuodelle.

Itämeri-strategian toteuttaminen rahoitetaan Itämeren Interreg-ohjelmasta. Itämeri-strategian toimenpidesuunnitelmalla kehitetään koko Itämeren aluetta ja ratkaistaan yhteisiä ongelmia. Itämeri-strategian matkailun toimintaohjelman painopisteet ovat 1) rajat ylittävän matkailun kehittäminen syrjäisillä alueilla ja maaseudulla, 2) investoinnit ihmisiin, taitoihin ja teknologiaan matkailun alalla sekä 3) kulttuuriperinnön ja luonnonvarojen suojelu ja kestävä käyttö matkailukohteissa. Pohjois-Pohjanmaan liitto vastaa erityisesti painopisteistä 1 ja 2.

Projektipäällikön tehtäviin kuuluu

  • EUSBSR PAC Tourism -hankkeen toiminnasta vastaaminen hankesuunnitelman mukaisesti yhteistyössä Pomorskin alueen kanssa
  • käytännön toteutus rajat ylittävään matkailun kehittämiseen syrjäisillä alueilla ja maaseudulla sekä osin ihmisiin sekä taitoihin ja teknologiaan investoimiseen matkailun alalla painopistealueilla sekä tähän liittyen tiedottaminen ja tilaisuuksien järjestäminen
  • Itämeren alueen matkailualan toimijoiden yhteistyön ja verkostoitumisen edistäminen
  • projektin hallinnointi
  • Itämeri-strategian toimeenpanoon liittyvä sidosryhmäyhteistyö
  • Itämeri-strategian matkailun raportointi ohjausryhmälle.

Edellytämme tehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa, vahvaa matkailun toimialan ja projektinhallinnan kokemusta, erinomaista suullista ja kirjallista englannin kielen taitoa sekä matkustusvalmiutta. Arvostamme EU-rahoitusosaamista, yhteistyökykyä ja verkostoitumistaitoa.

Määräaikainen tehtävä täytetään 1.8.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan, mikäli projektiin haettu rahoitus varmistuu. Pohjois-Pohjanmaan liiton palkkausjärjestelmän mukainen tehtäväkohtainen palkka on 4084,95 €/kk, jonka lisäksi voidaan maksaa työkokemuksen perusteella maksettavaa kokemuslisää. Tehtävässä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Palvelussuhteen ehtoihin noudatetaan KVTES:a.

Kirjalliset hakemukset liitteineen tulee toimittaa 25.5.2022 klo 12.00 mennessä Pohjois-Pohjanmaan liittoon sähköpostitse kirjaamo@pohjois-pohjanmaa.fi tai osoitteeseen Pohjois-Pohjanmaan liitto, Poratie 5 A, 90140 Oulu. Kuoreen tai otsikkokenttään tulee merkitä viite Projektipäällikkö.

Lisätiedot:
kehitysjohtaja Tiina Rajala, 040 685 4033, tiina.rajala@pohjois-pohjanmaa.fi
kansainvälisten asioiden päällikkö Hanna Honkamäkilä, 040 685 4040, hanna.honkamakila@pohjois-pohjanmaa.fi

Oulussa 6.5.2022
POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO

Hakuilmoitus