Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Ilmoitukset

06.05.2022

Pohjois-Pohjanmaan liitto julistaa haettavaksi lakimiehen viran

Pohjois-Pohjanmaan liittoon kootaan Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman 13 maakunnan liiton hankerahoituksiin liittyvät jatkotoimenpiteet, joita ovat esimerkiksi hankerahoitusten takaisinperinnät ja niiden seuranta.

Lakimies vastaa jatkotoimenpidepäätösten valmistelusta, esittelystä ja täytäntöönpanosta. Tehtäviin kuuluu juridinen neuvonta maakuntaliitoille EU-hankkeiden maksatusprosessiin liittyen sekä yhteydenpito maakuntaliittojen sekä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa.

Viran kelpoisuusehtona on ylempi oikeustieteellinen korkeakoulututkinto. Eduksi luetaan käytännön kokemus hallinto- ja rahoitusasioiden hoitamisesta, kokemus EU-osarahoitteisista ohjelmista ja hankerahoituksista sekä aluekehityslainsäädännön tuntemus. Tehtävä edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja sekä itsenäistä ja oma-aloitteista työskentelyotetta.

Arvostamme hyvää yhteistyökykyä ja vuorovaikutustaitoja sekä erinomaista suomen ja hyvää ruotsin kielen taitoa.

Virka täytetään toistaiseksi 1.9.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan. Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on esitettävä hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista. Palvelussuhteen ehtoihin noudatetaan KVTES:a.

Pohjois-Pohjanmaan liiton palkkausjärjestelmän mukainen tehtäväkohtainen palkka on 4460,56 €/kk, jonka lisäksi voidaan maksaa työkokemuksen perusteella maksettavaa kokemuslisää.

Kirjalliset hakemukset liitteineen tulee toimittaa 29.5.2022 klo 15.00 mennessä Pohjois-Pohjanmaan liittoon sähköpostitse kirjaamo@pohjois-pohjanmaa.fi tai osoitteeseen Pohjois-Pohjanmaan liitto, Poratie 5 A, 90140 Oulu. Kuoreen tai otsikkokenttään tulee merkitä viite Lakimies.

Lisätietoja antaa maakuntajohtaja Pauli Harju, p. 0400 389 152

Oulussa 6.5.2022
POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO

Hakuilmoitus