Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ilmoitukset

19.05.2023

Tarjouspyyntö: Selvitys Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan tuulivoima-alueiden vaikutuksista Natura 2000 -verkoston suojeluperusteisiin sekä suojelualueverkostoon

Pohjois-Pohjanmaan liitto pyytää tarjousta Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavassa osoitettujen tuulivoima-alueiden (tv-1, tv-2, tv-3) Natura-alueisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnista.

Tarjouspyyntöä koskevat lisätietopyynnöt on toimitettava tiistaina 30.5.2023 klo 15 mennessä sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@pohjois-pohjanmaa.fi. Sähköpostin otsikkokenttään on merkittävä viite Lisätietopyyntö: Natura-alueiden selvitys. Kysymyksistä ja vastauksista laadittu yhteenveto julkaistaan osoitteessa www.pohjois-pohjanmaa.fi viimeistään torstaina 1.6. klo 9 mennessä.

Kirjallinen tarjous liitteineen on toimitettava Pohjois-Pohjanmaan liittoon keskiviikkona 7.6.2023 klo 15 mennessä sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@pohjois-pohjanmaa.fi.

Tarjouspyyntöasiakirja
Naturaselvityksen sisältö
Natura-aluekartta