Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Hae sivuista

Tervetuloa Pohjois-Pohjanmaan liiton sivuille

Tervetuloa Pohjois-Pohjanmaan liiton sivuille

Kokousasiakirjat

Pohjois-Pohjanmaan liiton esityslistat ja pöytäkirjat.

Pohjois-Pohjanmaan älykäs erikoistuminen

Tutustu Pohjois-Pohjanmaan älykkääseen erikoistumiseen.

Pohjois-Pohjanmaan maakuntapäivä 2.11.2020

Maakuntapäivän ohjelma on julkaistu ja ilmoittautuminen on avattu.

Ajankohtaista

20.10.2020
POPNUVA– hanke edistämään nuorten kasvua ja osallisuutta 

Hyvinvoivat ja osallistuvat nuoret ovat kuntien sekä maakunnan suurin elinvoima- ja kilpailukykytekijä. On luontaista, että nuoret pääsevät nuorten maakunnassa vaikuttamaan omaan tulevaisuuteensa ja siihen, että minkälainen paikka Pohjois-Pohjanmaa on asua ja elää tulevaisuudessa. Pohjois-Pohjanmaan liitto on saanut valtionavustuspäätöksellä (PSAVI/4806/2020) Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta avustusta nuorisoalan paikallisen ja alueellisen toiminnan kehittämiseen. POPNUVA – nuoret osallisiksi ja vaikuttajiksi -hankkeen toiminta on nyt käynnistynyt edistämään pohjoispohjalaisten nuorten kasvua, itsenäistymistä ja osallisuutta yhteiskunnassa. Hankkeessa kehitetään Pohjois-Pohjanmaan nuorisovaltuuston toimintamallia ja työmenetelmiä vahvistetaan maakunnallisen ja paikallisten nuorisovaltuustojen, kuntien nuorisotoimen, päättäjien sekä viranhaltijoiden osallisuus- ja vaikuttamisosaamista kokeillaan ja kehitetään osallisuus- ja vaikuttamisrakenteita sekä toimintatapoja Hankkeen hallinnoija on Pohjois-Pohjanmaan liitto ja toteuttaja Tyrnävän kunta. Ohjausryhmä järjestäytyi 16.10.2020. Kokouksessa hyväksyttiin muiden muassa hankkeen tarkennettu toimintasuunnitelma. Toteutusaika on vuoden 2021 loppuun saakka. Pohjois-Pohjanmaan nuorisovaltuusto järjestäytyy tiistaina 1.12.2020. Lisätietoja: suunnittelupäällikkö Ilpo Tapaninen, Pohjois-Pohjanmaan liitto p. 050 301 7546 kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Elina Huurre, Tyrnävän kunta, 044 497 1240

13.10.2020
Kuusamon Kesäkeidas palkittiin Vuoden hyvinvointitekona Pohjois-Pohjanmaalla

Kuusamon Kesäkeidas on voittanut Pohjois-Pohjanmaan Vuoden 2020 hyvinvointiteko -tunnustuksen 13.10.2020 järjestetyssä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointifoorumissa. Asiantuntijaraatina toiminut Pohjois-Pohjanmaan osallisuusverkosto valitsi kilpailun ehdokkaista kolme finalistia, joista hyvinvointifoorumin seminaariyleisö äänesti lopullisen voittajan. Vuoden hyvinvointiteoksi saatiin avoimella haulla kaikkiaan 18 ehdotusta, jotka liittyivät toimintatapoihin, joiden avulla on lisätty osallistumisen mahdollisuuksia eri ikäryhmien elämään sekä kunnassa järjestettyihin tapahtumiin toimintatapoihin, joilla on lisätty osallistumisen mahdollisuuksia yhteiseen suunnitteluun ja kehittämiseen sekä toimintatapoihin, jotka ovat tarjonneet mahdollisuuksia edistää yhteistä hyvää poikkeusoloissa kuluneen vuoden aikana Kuusamon kirjaston edustalla sijaitseva Kesäkeidas on luonut ympärilleen myönteistä ilmapiiriä, jossa ihmiset ovat voineet osallistua yhteisen hyvän tuottamiseen ja jakamiseen tasavertaisena muiden kuntalaisten kanssa. Kesäkeitaalla on voinut kokea yhteyttä muihin ihmisiin ja kohdata ihmisiä eri yhteiskuntaryhmistä. Kesäkeitaan toiminta on lisäksi sijoittunut helposti saavutettavaan paikkaan, joka on sijainnut lähellä luonnollisia asiointi- ja kulkureittejä. Osallisuutta edistäen Kesäkeitaan toiminnassa eri-ikäiset kuntalaiset ovat voineet osallistua toimintaan omaehtoisesti ja kaikkia Kesäkeitaalle tulleita on kohdattu kunnioittavasti. Lisäksi keitaalla on mahdollistettu niin sanottu hiljainen osallistuminen, jonka ansiosta ihmiset ovat voineet esimerkiksi hoitaa kasveja tai palautua paviljongissa kirjoja lukien. Kaikilla kuntalaisilla on ollut mahdollisuus osallistua toimintaan haluamallaan tavalla, esimerkiksi hoitamalla viljelmiä, osallistumalla yhteisiin tilaisuuksiin tai vain pysähtymällä nauttimaan Kesäkeitaan tuotoksista ja kasvun etenemisestä. Kesäkeitaan toimintatapa on tuonut yhteisen asian äärelle useita eri toimijoita jo suunnitteluvaiheesta lähtien ja luonut hyvät edellytykset paikallisten toimijoiden väliselle yhteistyölle. Kesäkeitaan toiminta on mahdollistunut myös korona-aikana. Pohjois-Pohjanmaan vuoden hyvinvointiteko 2020 -tunnustuksen vastaanottivat kirjastotoimenjohtaja Ritva Niemeläinen Kuusamon kaupungin kirjastosta sekä kuntoutusvalmentaja Viivi Törmänen LUONNOLLISESTI -hankkeesta. Tunnustuksen luovutti Pohjois-Pohjanmaan hyvinvoinnin yhteistyöryhmän puheenjohtaja Leena Pimperi-Koivisto. –  Haluamme kiittää Voimavaroja luonnosta -ryhmää, nuorten työpajaa, TAIDA! -hanketta, 4H-yhdistystä, päiväkoti Otsoa ja Ullakaisaa. Yhdessä teimme kesäkeitaan, joka ilahdutti kaikkia kaupunkilaisia, Niemeläinen ja Törmänen kertovat. Ritva Niemeläinen ja Viivi Törmänen vastaanottamassa Vuoden hyvinvointiteko 2020 -tunnustusta.   Lisätietoja: suunnittelupäällikkö Ilpo Tapaninen, Pohjois-Pohjanmaan liitto p. 050 301 7546 kirjastotoimenjohtaja Ritva Niemeläinen, Kuusamon kaupunki, 040 516…

Kaikki uutiset

Tiedotteet

19.10.2020
Maakuntahallituksen päätöksiä

Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus piti hybridikokouksen Oulussa 19.10.2020. Kokouksen aluksi Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston johtaja Kari Aalto kertoi ajankohtaisista asioista, EU:n monivuotisesta budjettiesityksestä sekä valmistelussa olevasta toimiston vuoden 2021 työsuunnitelmasta. Brysselissä sijaitsevan Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston tehtävänä on valvoa ja edistää Etelä-Savon, Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon toimijoiden etuja. EU-toimisto parantaa maakuntaliittojen kanssa yhteistyössä tehtävän edunvalvonnan kautta Itä- ja Pohjois-Suomen elinkeinoelämän kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä. Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman 2018–2021 arviointi valmistumassa Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman 2018–2021 arviointi on tehty yhteistyössä Pohjois-Suomen maakuntien ja arvioinnin toteuttajan Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:n kanssa. Tavoitteena on saada tietoa ohjelman toteutumisesta ja vaikuttavuudesta sekä erityisesti antaa suosituksia ja näkemyksiä…

12.10.2020
Maakuntakaavan kattavuus ja oikeusvaikutteisuus ei ole korvattavissa

Maakuntajohtajat ottivat kantaa maankäyttö- ja rakennuslain valmistelutilanteeseen: toimiva suunnittelujärjestelmä tarvitsee vain päivittämisen. Uusien ja keskenään osin päällekkäisten suunnittelutasojen sijaan on luotava edellytykset suunnitteluyhteistyön kehittämiselle ja tehokkaammalle resursoinnille. Nykyinen maankäyttö- ja rakennuslaki sekä kaavajärjestelmä on ollut toimiva maamme erilaisissa olosuhteissa ja vaihtelevien ohjaustarpeiden vallitessa. Vuoden 2014 jälkeen maakuntakaavoissa on yhteensovitettu ja ratkaistu uusiutuvan energian, erityisesti tuulivoiman, tarpeita muuhun alueidenkäyttöön. Oikeusvaikutteista maakuntakaavaa ei ole sen alueellisen ja sisällöllisen kattavuuden vuoksi mahdollista korvata. Luonnoksessa esitetty muutos yksiselitteisen oikeusvaikutteisuuden tilanteesta aiheuttaisi jatkuvaa tulkintaa ja tulkinnan vaikeutta. Viranomaisten rooli hankaloituu, jos kulttuuriympäristöjä tai energiantuotantoa koskevissa lausunnoissa ja lupapäätöksissä ei voida nojata oikeusvaikutteiseen maakuntakaavaan. Pistemäisesti toimiva…

09.10.2020
Alueelliset tarpeet, tietoliikenneyhteydet ja rahoitusasiat esillä Itä- ja Pohjois-Suomen huippukokouksessa

Itä- ja Pohjois-Suomen huippukokouksen kannanotossa selkeät linjaukset valtioneuvoston aluekehittämispäätöksen 2020–2023 tavoitteiden saavuttamiseksi. Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat kokoontuivat 9.10.2020 vuotuiseen huippukokoukseensa. Tällä kertaa kokouksen järjestelyvastuussa oli Pohjois-Pohjanmaan liitto. Koronatilanteen vuoksi verkkoseminaarina pidetyn kokouksen teemana oli "Älykäs ja kansainvälinen Itä- ja Pohjois-Suomi". Huippukokouksessa maakunnat julkaisivat yhteisen kannanoton, jossa mm. listataan toimenpiteet, joilla vastataan valtioneuvoston aluekehittämispäätöksessä 2020–2023 esitettyihin tutkimus-, kehitys-, innovaatio- ja hiilineutraaliustavoitteisiin. Erityisen tärkeää tavoitteiden saavuttamiseksi on, että Suomi noudattaa Eurooppa-neuvoston heinäkuun 2020 huippukokouksen linjauksia: Itä- ja Pohjois-Suomeen osoitettu uusi 100 miljoonan euron erityisrahoitus sekä pohjoisten harvaan asuttujen alueiden erityismäärärahaan, NSPA-tukeen, tehty korotus (10 euroa/henkilö/vuosi) tulee suunnata täysimääräisesti näiden alueiden kehittämiseen. Maakunnat…

Kaikki tiedotteet

Kokoukset
& tapahtumat

29.10.2020
Hyvinvointia kulttuurista webinaari

Pohjois-Pohjanmaan liitossa on käynnistynyt maakunnallisen kulttuurinkehittämisohjelman laadinta. Työn aluksi toteutamme kolmen webinaarin ja työpajan sarjan, josta ensimmäinen käsittelee kulttuurin mahdollisuuksia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.  Alustajiksi saamme kolme alan asiantuntijaa: Professori Kai Lehikoinen toimii Taideyliopistossa taidekasvatuksen tutkimuskeskuksen (CERADA) johtajana sekä Arts Equal -hankkeen varajohtajana. Lehikoisen tekemä tutkimustyö liittyy esitysten merkityksiin ja tulkintaan sekä taiteen keinoihin vahvistaa hyvinvointia yhteiskunnassa. ArtsEqual-hankkeessa hän tutkii  taiteen saatavuutta ja saavutettavuutta kulttuuristen oikeuksien ja kulttuurihyvinvoinnin toteutumisen näkökulmista. Webinaarissa Lehikoinen hahmottaa taiteen mahdollisuuksia ja roolia peruspalveluna ja hyvinvoinnin ja terveyden rakentajana nyt ja tulevaisuudessa. Leena Pimperi-Koivisto toimii Oulunkaaren kuntayhtymän johtajana ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvoinnin yhteistyöryhmän puheenjohtajana. Kuntayhtymä järjestää ja...

02.11.2020
Pohjois-Pohjanmaan maakuntapäivä

Maakuntapäivä järjestetään maanantaina 2.11.2020 verkkoseminaarina. Linkki seminaariin lähetetään ilmoittautumisen jälkeen. Ilmoittautuminen Ohjelma Viestiseinä

Kaikki tapahtumat

Sosiaalinen media