Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Hae sivuista

Tervetuloa Pohjois-Pohjanmaan liiton sivuille

Tervetuloa Pohjois-Pohjanmaan liiton sivuille

Kokousasiakirjat

Pohjois-Pohjanmaan liiton esityslistat ja pöytäkirjat.

Pohjois-Pohjanmaan älykäs erikoistuminen

Tutustu Pohjois-Pohjanmaan älykkääseen erikoistumiseen.

Uusi ohjelmakausi 2021-2027

Ohjelmakauden valmistelu on käynnissä.

Ajankohtaista

24.09.2020
Pohjois-Pohjanmaan liiton verkkosivut uudistuivat

Pohjois-Pohjanmaan liiton uudet verkkosivut on julkaistu keskiviikkona 23.9. Sivustouudistuksen tavoitteena on varmistaa verkkopalvelujen esteettömyys kaikille sivuston käyttäjille. EU:n saavutettavuusasetusten mukaisesti julkisten verkkosivujen tulee olla saavutettavia 23.9.2020 mennessä. Uudistuksen myös liiton verkkosivujen rakennetta on selkeytetty ja pyritty varmistamaan asioiden helpompi löydettävyys sivuston sisällä. Saavutettavuusvaatimusten mukaisesti uudella sivustolla on huomioitu myös sisältöjen selkeä ymmärrettävyys, riittävän suuret kontrastit värien välillä ja ruudunlukuohjelmien käyttö verkkosivuja käytettäessä. – Uudistuksen lähtökohtana oli digipalvelulain mukainen julkisten verkkosivujen saavutettavuus. Samalla halusimme uudistaa sivujemme sisällön palvelemaan käyttäjiä entistä paremmin. Uudet sivut tukevat myös liiton uutta strategiaa, jonka tavoitteita halutaan tuoda esiin verkkosivustossa. Uudistukseen on osallistettu koko henkilökunta ja sivuja kehitetään edelleen julkaisun jälkeenkin, kertoo hallintopäällikkö Arja Hankivaara. Saavutettavuustyö liiton verkkosivuilla on jatkuvaa ja EU:n saavutettavuusvaatimukset pyritään huomioimaan kaikessa sisällöntuotannossa myös uuden sivuston julkaisun jälkeen.

24.09.2020
Ehdota vuoden 2020 järjestötekoa

Pohjois-Pohjanmaan liitto pyytää ehdotuksia Pohjois-Pohjanmaan vuoden järjestöteoksi 2020. Hakuaika on 1.9.–25.9.2020. Vuoden järjestöteko 2020 julkistetaan Pohjois-Pohjanmaan maakuntapäivillä 2.11.2020. Palkinto jaetaan nyt toisen kerran. Vuonna 2020 järjestöteon teema on ikäihmiset. Järjestöteon ei tarvitse olla yksittäinen teko vaan se voidaan ymmärtää ja tulkita laajemmin. Palkintoperusteissa korostetaan rajojen ylittämistä ja vaikuttavuutta sekä vapaaehtoistyön osuutta. Hakijan tulee olla rekisteröity paikallinen yhdistys. Vuoden järjestöteon voittanut yhdistys saa 1 000 euroa toimintansa tukemiseen. Järjestötekoehdotuksen voit tehdä tällä lomakkeella.

18.09.2020
Suomen kestävän kasvun ohjelma – maakuntakiertue käynnistyi Oulussa

Suomen kestävän kasvun ohjelma tehdään yhdessä alueiden kanssa. Ministereiden maakuntakierros käynnistyi Oulussa 21.9.2020. Hallitus linjasi budjettiriihessä Suomen kestävän kasvun ohjelmasta, joka laaditaan EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen rahoituksen tavoitteiden toteuttamiseksi. Ohjelma tehdään yhteistyössä kansallisten ja alueellisten toimijoiden kesken. Valmistelun osana järjestetään ministerivetoisia aluetilaisuuksia, joista ensimmäinen pidettiin Oulussa. Maakuntakiertueella kuullaan aluetoimijoiden näkemyksiä, alueiden hankeideoita uudistuksista ja investoinneista sekä keskustella siitä, mihin EU:n elpymisrahoitusta pitäisi käyttää – miten Suomi elpyy ja saadaan kestävän kasvun uralle. Oulussa paikalla oli elinkeinoministeri Mika Lintilä. Oulussa pidetyn tilaisuuden tallenne löytyy tästä.

Kaikki uutiset

Tiedotteet

14.09.2020
Maakuntahallituksen päätöksiä

Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen kokousti 14.9.2020 Oulussa. Kokous keskeytettiin runsaan kolmen tunnin jälkeen ja kokousta jatketaan 28.9.2020. Talous- ja toimintasuunnitelma lausunnoille jäsenkuntiin Maakuntahallitus hyväksyi talous- ja toimintasuunnitelmaluonnoksen vuosille 2021–2023 ja talousarvion 2021 jatkovalmistelun pohjaksi. Perussopimuksen mukaisesti Pohjois-Pohjanmaan liiton jäsenkunnilta pyydetään luonnoksesta lausunnot, jotka huomioidaan lopullisessa suunnitelmassa. Vuoden 2021 talousarvion loppusumma toimintatuottojen osalta on 5 646 887 euroa, jossa on lisäystä vuoden 2020 talousarvioon verrattuna 5,4 prosenttia. Toimintakulut ovat 5 705 149 euroa, jossa on lisäystä edellisen vuoden talousarvioon 4,2 prosenttia. Toimintatuottojen ja toimintakulujen lisäys johtuu siitä, että liiton hallinnoimia hankkeita on käynnistymässä vuoden 2020 lopussa. Jäsenkuntien maksuosuudet säilyvät ennallaan vuoden 2020 talousarvioon verrattuna. Pohjois-Pohjanmaalle koronatoimenpidesuunnitelma vuosille 2020–2021 Koronakriisin taloudellisten vaikutusten jälkihoidon ja jälleenrakennuksen alueellisten toimien kokoamiseksi laaditaan Pohjois-Pohjanmaan alueellinen selviytymissuunnitelma. Maakuntaliiton johdolla laadittava suunnitelma tehdään yhteistyössä ELY-keskuksen ja sidosryhmien kanssa. Suunnitelma tulee maakunnan yhteistyöryhmän hyväksyttäväksi 30.9.2020. Suunnitelma sisältää sekä nopean palautumisen painopisteet ja toimenpiteet että valinnat uuden kasvun käynnistämiseksi. Tähtäimessä on elinkeinorakenteen uudistuminen, joka nojaa osaamiseen ja innovaatioihin. Pohjois-Pohjanmaan liiton Digituki-hankkeelle haetaan jatkoa Pohjois-Pohjanmaan liitto hakee valtionavustusta digituen alueellisen koordinoinnin jatkokehittämiseen. Pohjois-Pohjanmaalla on kehitetty digituen alueellista koordinointia vuodesta 2018 lähtien. Valtiovarainministeriö on avannut maakuntien liitoille valtionavustushaun, joka mahdollistaa digituen alueellisen koordinoinnin jatkokehittämisen Pohjois-Pohjanmaalla 1.11.2020–31.10.2021 välisenä aikana. Pohjois-Pohjanmaan hankkeessa painopisteenä on maakunnallisen digitukiverkoston toiminnan kehittämisen jatkaminen, jotta verkosto voi tulevaisuudessakin edistää alueellisen digituen tarjontaa ja parempaa saatavuutta. Hankkeessa tuetaan kuntatasolla tapahtuvaa digituen kehittämisestä ja koordinointia. Hankkeen kokonaisbudjetti on 185 000 euroa. Omarahoitusosuus 37 000 euroa esitetään rahoitettavaksi Pohjois-Pohjanmaan liiton kehittämisrahastosta. Lyhyesti Työstettiin Pohjois-Pohjanmaan liiton lausuntoa hallituksen esityksestä sote-maakuntien perustamisesta ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevasta lainsäädännöstä. Päätettiin Pohjois-Pohjanmaan liiton tilinkäyttöoikeuksista. Seuraavat kokoukset Maakuntahallituksen tämän päivän kokousta jatketaan 28.9.2020, jonka jälkeen seuraava kokous pidetään 19.10.2020. Lisätietoja: maakuntahallituksen puheenjohtaja Matias Ojalehto, p. 040 9102 901 maakuntajohtaja Pauli Harju, p. 0400 389 152

Kaikki tiedotteet

Kokoukset
& tapahtumat

06.10.2020
Pohjois-Pohjanmaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta – meiltä maailmalle

”Pohjois-Pohjanmaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta – meiltä maailmalle” tilaisuus järjestetään 6.10.2020. Esittelemme Pohjois-Pohjanmaan maakunnan elinkeinoelämää tukevaa tutkimus- ja kehitystoimintaa sekä kansainvälisen yhteistyön tuomia mahdollisuuksia. Tilaisuus järjestetään verkossa klo 9-14.30. Tutustu ohjelmaan TÄSTÄ ja ilmoittaudu 4.10.2020 mennessä TÄSTÄ LINKISTÄ! Tilaisuus järjestetään osana hanketta ”Pohjois-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen kansainvälistymisen kehittäminen” ja se on suunnattu tutkimuksesta, tutkimuspalveluista sekä kansainvälistymisestä kiinnostuneille yrityksille, tutkijoille ja kuntatoimijoille.

09.10.2020
Itä- ja Pohjois-Suomen huippukokous 2020

Älykäs ja kansainvälinen Itä- ja Pohjois-Suomi Tilaisuus järjestetään verkkoseminaarina ja linkki seminaariin lähetetään ilmoittautumisen jälkeen. Huippukokous 2020 OHJELMA Ilmoittautuminen verkkoseminaariin

Kaikki tapahtumat

Sosiaalinen media