Tiedotteet
 
3. vaihemaakuntakaavan täytäntöönpano voi jatkua
29.03.2019

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on välipäätöksessään hylännyt vaatimukset keskeyttää Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan täytäntöönpano. Vaatimukset koskivat kahta tuulivoimaloiden aluetta. Asian käsittelyn tässä vaiheessa ei ilmennyt seikkoja, joiden perusteella olisi voitu katsoa olevan aihetta maakuntavaltuuston 3. vaihemaakuntakaavan hyväksymispää­töksen täytäntöönpanon kieltämiseen valittajien vaatimalla tavalla.

Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuusto hyväksyi 3. vaihemaakuntakaavan 11.6.2018. Maankäyttö- ja rakennuslain nojalla Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallitus määräsi kokouksessaan 5.11.2018 kolmannen vaihemaakuntakaavan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Hallinto-oikeus antaa päätöksen 3. vaihemaakuntakaavan hyväksymistä koske­vasta päätöksestä tehtyihin valituksiin myöhemmin erikseen.

Lisätiedot: Suunnittelujohtaja Jussi Rämet, p. 040 586 3877