Tiedotteet
 
Tulevaisuusskenaarioilla suuntaa merialuesuunnittelulle
10.04.2019

Merialueiden todennäköiset tulevaisuudet esiin

Merialueiden valtakunnallisten tulevaisuusskenaarioiden luonnokset sekä suunnittelualueiden tilannekuvat ovat nähtävillä 10.4.–10.5.2019. Huhti-kesäkuussa luonnostellaan sidosryhmien kanssa alueellisia tulevaisuuskuvia. Tulevaisuusskenaariot antavat suunnan merialuesuunnitelmien laatimiselle.

Merialuesuunnitelmat ovat Suomen rannikon maakuntien liittojen ja Ahvenanmaan johdolla yhdessä sidosryhmien kanssa muodostettava näkemys merialueen tulevan käytön suuntaviivoista.

EU:n sinisen kasvun strategian mukaan merialueet halutaan hyödyntää aiempaa kattavammin osana kestävää sinistä taloutta. Samalla EU:n jäsenvaltiot ovat sitoutuneet saattamaan merialueiden ympäristön tilan hyvälle ekologiselle tasolle vuoteen 2020 mennessä. Kaikissa jäsenvaltioissa samanaikaisesti toteutettava ja ekosysteemilähestymistapaan perustuva merialuesuunnittelu sovittaa yhteen merialueille kohdistuvia erilaisia intressejä.

Merialuesuunnittelun perustan muodostaa tilannekuva, joka koostuu useista erillisistä selvityksistä:

- Sinisen talouden tilannekuva 2018

- Meriympäristön tila 2018

- Meriluonnon zonation-analyysi 2018

- Suunnittelualueiden merellisen kulttuuriperinnön ominaispiirteet

- Suunnittelualueiden ominaispiirreselvitykset

- Suomen meren rannikon rakennetut ja rakentamattomat rannat -seurantatutkimus.


Tilannekuvan pohjalta merialuesuunnittelijat ovat luonnostelleet kevättalven aikana Capful Oy:n johdolla yhdessä sidosryhmien kanssa valtakunnallisia merialueen tulevaisuusskenaarioita.

Skenaariotyössä pyritään määrittämään todennäköisimpiä tulevaisuuskuvia, arvioimaan niiden vaikutuksia ja varautumaan niiden toteutumiseen. Näin luodaan pohja merialuesuunnitelmissa määriteltäville tavoitteille, tiekartoille ja aluerajauksille, toteaa merialuesuunnitteluyhteistyön koordinaattori Pekka Salminen.

Sidosryhmiltä pyydetään näkemyksiä

Tilannekuvaan ja valtakunnallisten tulevaisuusskenaarioiden luonnoksiin pyydetään sidosryhmien näkemyksiä. Aineistot ovat nähtävillä 10.4.–10.5.2019 osoitteessa merialuesuunnittelu.fi. Palautetta voi antaa digitaalisen kyselylomakkeen kautta.

Valtakunnallisista skenaarioista jatketaan vielä huhti-toukokuussa järjestettävien sidosryhmätyöpajojen kautta suunnittelualuekohtaisiin skenaarioihin. Skenaariot laaditaan kolmelle suunnittelualueelle: Suomenlahti, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa, Selkämeren pohjoisosa sekä Merenkurkku ja Perämeri

Jokaisella alueella on omat vahvuutensa ja reunaehtonsa, jotka osaltaan määrittävät alueiden todennäköisiä tulevaisuuskuvia. Alueiden toimijoilla on paras näkemys tulevaisuutta määrittäviin asioihin, siksi toivomme heidän osallistuvan suunnittelutyöhön, toteaa merialuesuunnittelun koordinaatioryhmän puheenjohtaja Heikki Saarento.

Suunnittelualueiden tulevaisuusskenaariot ja vaikutustenarviot valmistuvat elokuussa. Tämän jälkeen alkaa suunnittelualueilla sidosryhmädialogin jakso, jonka aikana valmistellaan yhdessä sidosryhmien kanssa lopulliset ehdotukset merialuesuunnitelmiksi. Rannikon maakuntien valtuustot päättävät suunnitelmista ehdotuksien pohjalta keväällä 2020.

Lisätiedot:                                  

Ympäristöpäällikkö Tuomas Kallio, Pohjois-Pohjanmaan liitto

p. 050 345 7047, tuomas.kallio@pohjois-pohjanmaa.fi