Tiedotteet
 
Maakuntahallituksen päätöksiä 13.5.2019
13.05.2019

Pohjois-Pohjanmaan liiton jäsenehdokkaat taideneuvostoon

Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallitus nimesi taideneuvoston jäsenehdokkaiksi tanssitaiteilija ja taiteellinen johtaja Pirjo Yli-Maunulan sekä valokuvataitelija, taiteellinen johtaja ja manageri Aki Roukalan. Opetus- ja kulttuuriministeriö nimeää taideneuvoston 1.9.2019 al­ka­val­le kol­mi­vuo­ti­sel­le toimikaudelle. Jäsenen tulee olla taiteeseen ja kulttuuriin perehtynyt.

Pirjo Yli-Maunula on Flow Productions -tuotantoryhmän taiteellinen johtaja. Hän on työskennellyt tanssitaiteen ammattilaisena noin neljä vuosikymmentä. Yli-Maunulan monipuoliseen uraan kuuluu niin tanssijan, koreografin, opettajan, ohjaajan, tuottajan kuin kuraattorinkin tehtäviä. Hän on toiminut useissa alueellisissa ja valtakunnallisissa taidealan luottamustehtävissä.

Aki Roukala työskentelee oman taiteellisen työnsä ohella monipuolisesti kulttuurin eri osa-alueilla festivaalien ja kulttuuritapahtumien järjestäjänä, taiteellisena johtajana sekä kansainvälistyvien artistien ja kirjailijoiden managerina. Hän on perustanut Pohjois-Pohjanmaalle useita uusia tapahtumia, kuten Bättre Folk ja Nordic Noir.

Pohjois-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmaan saatiin 38 lausuntoa  

Pohjois-Pohjanmaan liitto laatii yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan ELY-kes­kuk­sen kans­sa Pohjois-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman. Suun­ni­tel­mas­sa tarkastellaan Pohjois-Pohjanmaan tulevaisuutta lii­ken­teen nä­kö­kul­mas­ta. Tavoitteena on edistää toimivaa, turvallista ja kes­tä­vää lii­ken­ne­jär­jes­tel­mää. Maakuntahallitus merkitsi tiedoksi ­suun­ni­tel­maluonnoksesta saadut lausunnot, joita saatiin 38 kappaletta, sekä niihin valmistellut vastineet. Pohjois-Pohjanmaan lii­ken­ne­jär­jes­tel­mä­suun­ni­tel­ma 2040 on maa­kun­ta­hal­li­tuk­ses­sa hyväksymiskäsittelyssä ke­sä­kuus­sa 2019.

Kokousaikataulu

Maakuntahallituksen seuraava kokous pidetään 17.6.2019.