Tiedotteet
 
Maakuntahallituksen päätöksiä 17.6.2019
17.06.2019

Pohjois-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2040 hyväksyttiin

Maakuntahallitus hyväksyi Pohjois-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman 2040 tehden siihen muutamia, lähinnä teknisluonteisia korjauksia.  Ohjausryhmän jäsenistä koostuva Pohjois-Pohjanmaan lii­ken­ne­jär­jes­tel­mä­työ­ryh­mä vastaa suunnitelman toimeenpanosta. Jatkossa Pohjois-Pohjanmaalla jär­jes­te­tään kahdesti vuodessa liikennejärjestelmätyöryhmän ko­kous­ sekä vuo­sit­tai­n liikennejärjestelmäfoorumi, jossa tar­kas­tel­laan lii­ken­ne­jär­jes­tel­mä­suun­ni­tel­man tavoitteita ja suunniteltujen toi­men­pi­tei­den edistymistä.


Pohjois-Pohjanmaan liiton talous- ja toimintasuunnitelma 2020–2022

Maakuntahallitus hyväksyi Pohjois-Pohjanmaan liiton ta­lous- ja toimintasuunnitelman 2020–2022 valmisteluraamit. Talousarvio valmistellaan kahden prosentin kuntarahoitusosuuden kasvulla ja tarvittaessa talousarvio laaditaan alijäämäisenä huomioiden aikaisempien vuosien kertyneet ylijäämät.


Suomen Kuntaliiton ja maakuntaliittojen yhteistyöstä sovitaan uudelleen

Suomen Kuntaliitto tek­ni­ses­ti ir­ti­sa­no­nut Kuntaliiton ja maakuntaliittojen yhteistyösopimuksen maakuntajohtajien kokouksen ja maakuntahallitusten pu­heen­joh­ta­jien ko­kouk­sen päätösten mukaisesti. Tarkoituksena on neu­vo­tel­la uusi sopimus vastaamaan paremmin maakuntaliittojen pal­ve­lu­tar­pei­ta.


Tytti Tuppurainen eroaa Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuuston puheenjohtajan teh­tä­väs­tä

Tytti Tuppurainen on anonut eroa maa­kun­ta­val­tuus­ton puheenjohtajan tehtävästä. Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että Tytti Tuppuraiselle myönnetään ero maakuntavaltuuston puheenjohtajan tehtävästä ja hänen tilalleen valitaan uusi maakuntavaltuuston puheenjohtaja. Tarvittaessa maakuntavaltuuston 1. varapuheenjohtaja Lyly Rajala kutsuu ylimääräisen maakuntavaltuuston koolle.

Esityslista kokonaisuudessaan on nähtävillä liiton nettisivuilla.