Ajankohtaista
 
KAAPO-hankkeen uusia julkaisuja
14.12.2017

KAAPO – kaupunki- ja kuntakeskustat pohjoisessa –hanke on tuottanut kuntiin konkreettisia yrittäjyyspainotteisia kehittämissuunnitelmia. Suunnitelmien lähtökohdat ja tavoitteet on määritelty tiiviissä yhteistyössä kuntien toimijoiden kanssa. Hankkeessa on tehty keskusta-alueiden ja tieympäristön parantamissuunnitelmia, taajamaympäristön detaljisuunnittelua, rakennusten korjaussuunnitelmia ja kuntoarvioita, vanhojen rakennusten uuden käyttötarkoituksen tarkastelua yrittäjyyden näkökulmasta, erikoispuistojen suunnittelua sekä yrityspuistojen kehittämissuunnitelmia. 

Kaapo-hankkeessa valmistuneessa Kulttuuriympäristön hyödyntäminen elinkeinotoiminnassa -julkaisussa painotetaan kerroksellisen, monimuotoisen kulttuuriympäristön merkitystä vetovoimatekijänä. Esille nostetaan hyviä esimerkkejä kulttuuriympäristön ja siihen liittyvän kulttuuriperinnön hyödyntämisestä vahvuutena ja voimavarana yritystoiminnassa. Julkaisussa on mukana esimerkkejä sekä Pohjois-Pohjanmaalta että muualta Suomesta.  Hankkeen tuloksia ja kehittämissuunnitelmia esitellään Identiteetti voimavarana -julkaisussa.

Identiteetti voimavarana kaupunki- ja kuntakeskustat pohjoisessa -julkaisu ilmestyi joulukuussa 2017. Alueen kuntiin kohdistuneissa kehittämissuunnitelmissa arkkitehtiopiskelijat toivat kuntiin uutta ja tuoretta ajattelua ja näkemyksiä sekä testasivat uusia suunnittelukäytäntöjä. Tekemisen kautta syntyneet yhteistyöverkostot ovat luontevia työskentelyalustoja jatkossakin ympäristön kehittämistyössä.

KAAPO – kaupunki- ja kuntakeskustat pohjoisessa -hankkeen päätavoitteena on yrittäjyyden lisääminen kunta- tai kunnanosakeskuksissa sekä asuinalueilla Pohjois-Pohjanmaan kunnissa. Lisäksi parannetaan alueen vetovoimaisuutta yritysten, työntekijöiden ja matkailijoiden näkökulmasta. Hankkeen toimintaa ohjaavia periaatteita ovat kestävän kehitys, yhteisöllisyys, avoimuus, vuorovaikutteisuus ja osallistuva suunnittelu. Kaapo-hankkeessa on mukana 11 Pohjois-Pohjanmaan kuntaa: Haapajärvi, Kalajoki, Kempele, Kärsämäki, Nivala, Merijärvi, Pyhäjoki, Raahe, Siikalatva, Utajärvi ja Ylivieska. Hanke jatkuu vuoden 2018 loppuun saakka. Ensi vuoden aikana viedään hankkeen tuloksia kuntiin.

Lisätiedot: Kaisa Savela, p. 050 5696330, kaisa.savela@pohjois-pohjanmaa.fiArkistoidut 2017:
  
Tapahtumat
Aineistoja
Arkisto