Ajankohtaista
 
Pienpoikasistutuksia Iijoella
12.06.2018

Iijoelle ja sen sivujokiin istutettiin viime viikon aikana yhteensä noin 350 000 lohen ja 200 000 meritaimenen vastakuoriutunutta poikasta. Istutukset tehtiin osana Iijoen vaelluskalakärkihanketta. Kalat hankittiin Luonnonvarakeskukselta ja niiden istuttamisesta vastasi Metsähallitus.

Istutuksilla tuetaan jokeen leimautuneiden lohikalakantojen syntymistä ja selvitetään potentiaalisia pienpoikasalueita. Kalojen lähtiessä vaellukselle kohti merta, voidaan niitä myös hyödyntää alasvaellukseen liittyvässä tutkimuksessa. Pienpoikasistutukset ovat osa Iijoen lohen ja meritaimenen luonnonkierron palauttamista.

”Istutukset onnistuivat hyvin. Loppukesästä teemme istutuskohteissa seurantaa sähkökoekalastamalla”, kertoo eräsuunnittelija Kari Sarajärvi Metsähallituksesta.    

Iijoen vaelluskalakärkihankkeen rahoittajia ovat maa- ja metsätalousministeriö, PVO-Vesivoima Oy, Ii, Oulu, Pudasjärvi, Taivalkoski, Kuusamo, Metsähallitus, Pohjois-Pohjanmaan liitto sekä Iijoen vesistön kalastusalue. Hanketta hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan liitto. Hankkeen kokonaisbudjetti on yli neljä miljoonaa euroa.

Lisätietoja Iijoen vaelluskalakärkihankkeesta: Mirko Laakkonen, projektipäällikkö, Pohjois-Pohjanmaan liitto, puh. 040 685 4036, mirko.laakkonen@pohjois-pohjanmaa.fi

Lisätietoja kärkihankkeen pienpoikasistutuksista: Kari Sarajärvi, eräsuunnittelija, Metsähallitus, puh. 020 639 6569, kari.sarajarvi@metsa.fi

  

Kuva: Kari Sarajärvi. Metsähallituksen Jaakko Mattila ja Päivi Piiroinen istuttamassa pienpoikasia Iijoen Jurmun seudulla.Arkistoidut 2018:
  
Tapahtumat
Aineistoja
Arkisto