Ajankohtaista
 
Pohjois-Pohjanmaalla panostetaan älykkääseen erikoistumiseen
21.04.2017

Osana EU:n rakennerahasto-ohjelmien 2014­-2020 valmistelua EU asetti älykkään erikoistumisen strategian ennakkoehdoksi rakennerahastovarojen kohdentamiselle innovaatiotoimintaan. Tämän seurauksena Euroopassa, ja myös Suomessa, jokainen maakunta laati oman strategiansa. Älykkään erikoistumisen tarkoituksena on uusien innovaatioiden synnyttäminen erikoistumalla ja suuntaamalla tutkimus- ja kehittämispanoksia valituille erikoisaloille. Pohjois-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategisia valintoja ovat ICT- ja ohjelmistoala, metalliteollisuus, puuraaka-aineen jalostaminen ja puhtaat ratkaisut sekä terveys- ja hyvinvointiala. Digitalisaatio on kaikkia toimintoja läpäisevä trendi, jossa hyödynnetään alueen vahvaa ICT-osaamista.

Älykkään erikoistumisen ideana on, että alueet tunnistavat omat vahvuutensa ja ydinosaamisalueensa. Maakunnan terävintä innovaatiokärkeä edustaa Oulun innovaatioallianssi. Oulu on yksi Suomen merkittävimmistä innovaatiokeskuksista. Oulun innovaatioallianssin sisältövalinnat vastaavat maakunnan älykkään erikoistumisen strategiaa sisältäen pohjoisen vetovoimaisen kaupungin kehittämisen. Ekosysteemeissä huomioidaan myös maaseutualueiden liiketoimintamahdollisuudet, joista hyvä esimerkki on Pyhännän rakennusklusteri.  Maakunnan terästeollisuuden keskus sijaitsee Raahessa hyödyntäen Oulun yliopiston terästutkimusta sekä luoden kysyntää teollisuuden puhtaille ratkaisuille.

Pohjois-Pohjanmaan liitto toimii maakunnan aluekehityksen strategisten valintojen valmistelijana sekä maakunnan elinkeinotoiminnan kannalta keskeisten innovaatiohankkeiden rahoittajana Euroopan aluekehitysrahaston rahoituksella. Pohjois-Pohjanmaan liitto on kohdentanut kuluvan rahoituskauden aikana noin 14,3 milj. € EAKR-rahoitusta maakunnan älykkään erikoistumisen strategisiin valintoihin.

Pohjois-Pohjanmaan liitto järjestää yhdessä Oulun yliopiston, Oulun kaupungin, Oulun ammattikorkeakoulun, Oulun innovaatioallianssin ja ELY-keskuksen kanssa Pohjois-Pohjanmaan Älykkään erikoistumisen seminaarin tiistaina 25.4.2017 klo 9.00–17.00 Oulun yliopiston Saalastinsalissa, Pentti Kaiterantie 1, Oulu. Seminaarissa käsitellään alueen innovaatiotoimintaa kansainvälisessä ympäristössä sekä Pohjois-Pohjanmaan osaamisen kärkiä, erikoistumista ja kansainvälisyyttä. Seminaarissa esitetään esimerkkien avulla, mitä älykäs erikoistuminen Pohjois-Pohjanmaalla tarkoittaa ja miten erikoistumista edistetään.

Rinnakkaistapahtumana järjestetään klo 12.00–13.30 Oulun yliopiston Tellus Innovation Arenalla Euroopan alueiden komitean keskustelutilaisuus Citizens contribution on EU Innovation and Digitalization Policies. Alustajina toimivat Euroopan alueiden komitean varajäsen Mikel Irujo Amezaga sekä Oulun yliopiston yhteistyösuhteiden rehtori Matti Sarén.

Iltapäivän Mini Expossa voi tutustua älykkääseen erikoistumiseen käytännössä. Hankkeiden esittelytilaisuus järjestetään Tellus Innovation Arenalla ( http://www.oulu.fi/tellusarena ). Esillä on Pohjois-Pohjanmaan EAKR-, ESR-, Interreg- ja Horisontti2020 -hankkeita.

Lisätiedot:
kehittämispäällikkö Päivi Keisanen, p. 050 431 0605, paivi.keisanen@pohjois-pohjanmaa.fi