Ajankohtaista
 
Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallituksen päätökset 11.9.2017
11.09.2017

Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallitus kokoontui tänään Oulussa. Kokous oli samalla vanhan maakuntahallituksen viimeinen. Uusi maakuntahallitus kokoontuu ensimmäisen kerran lokakuussa.

Maakuntauudistukselle poliittinen seurantaryhmä

Maakuntauudistuksen valmistelun tueksi on alueellisesti sovittu perustettavaksi kaksi poliittista seurantaryhmää. Laajassa seurantaryhmässä ovat edustettuna kaikki alueen kunnat, sote- ja maakuntauudistukseen liittyvät sidosryhmät sekä henkilöstöjärjestöt. Poliittisen seurantaryhmän kokoonpano perustuu kuntavaalien tulokseen. Ennen kuntavaaleja sovitun kokoonpanorakenteen mukaisesti keskusta saa 5 paikkaa, vasemmistoliitto 2 paikkaa sekä kokoomus, SDP, vihreät, perussuomalaiset ja KD kukin yhden paikan.  Poliittinen seurantaryhmä toimii kiinteässä yhteistyössä maakuntauudistuksen johtoryhmän (epävirallinen väliaikainen valmistelutoimielin) kanssa. Sen toiminta jatkuu siihen saakka, kunnes vaaleilla valittu maakunnan valtuusto on aloittanut toimintansa.

Maakuntahallitus valitsi poliittisen seurantaryhmän jäsenet (suluissa henkilökohtainen varajäsen):
Kyösti Oikarinen, Oulu (Matias Ojalehto, Oulu), Kesk.
Eija-Riitta Niinikoski, Nivala (Raili Myllylä, Kalajoki), Kesk.
Hemmo Heiskanen, Kuusamo (Mari Kälkäjä, Pudasjärvi), Kesk.
Liisa Kylmänen, Liminka (Minna Matinlauri, Tyrnävä), Kesk.
Jukka Tikanmäki, Pyhäjärvi (Matti Leiviskä, Pyhäntä), Kesk.
Anne Huotari, Oulu (Olli Kohonen, Oulu), Vas.
Tarja Ollanketo, Raahe (Sari Janatuinen, Kempele), Vas.
Pekka Simonen, Oulu (Jaakko Salovaara, Oulu), Kok.
Pirjo Sirviö, Oulu (Virpi Jääskö, Oulu), SDP
Satu Haapanen, Oulu (Latekoe Lawson Hellu, Oulu), Vihr.
Juha Vuorio, Oulu (Tuomas Okkonen, Liminka), PS
Marja-Leena Kemppainen, Oulu (Juha Pätsi, Oulu), KD

Poliittisen seurantaryhmän puheenjohtajaksi valittiin Kyösti Oikarinen ja varapuheenjohtajaksi Tarja Ollanketo.

Pyhäsalmella tutkitaan geoenergiaa

Maakuntahallitus hyväksyi rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelmasta Energiakaivos -hankkeen, joille haettiin Pohjois-Pohjanmaan liitosta EAKR- ja valtion rahoitusta 284 010 euroa. Hankkeen toteuttajana toimii Geologian tutkimuskeskus ja osahakijana Oulun yliopisto / Kerttu Saalasti Instituutti. Hankkeen tavoitteena on tutkia mahdollisuuksia tuottaa maa- ja kallioperän sisältävää lämpöenergiaa. Pyhäsalmen kaivoksen syvyysulottuvuus ja olemassa oleva infrastruktuuri tarjoavat ainutlaatuisen mahdollisuuden kehittää ja testata uusia geoenergian hyödyntämisratkaisuja.

Lisäksi maakuntahallitus mm.

- hyväksyi talous- ja toimintasuunnitelmaluonnoksen vuosille 2018–2020 ja pyytää kuntien lausunnot luonnoksesta 10.10.2017 mennessä
- asetti Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman 2018–2021 luonnoksen sekä maakuntaohjelman ympäristöselostuksen nähtäville ajalle 14.9.–13.10.2017
- hyväksyi vastineet Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan luonnoksen palautteeseen ja ehdotetut jatkotoimet alustavan kaavaehdotuksen valmistelussa huomioon otettavaksi
- hyväksyi Pohjois-Suomen liikenne ja logistiikkastrategian sekä seutujen kommentteihin valmistellut vastineet ja jatkotoimenpiteet
- hyväksyi Raasakan voimalaitospadon kalatien rakennussuunnittelun toteuttajaksi Maveplan Oy:n kokonaishinnalla 233 120 euroa, josta Pohjois-Pohjanmaan liiton hallinnoimasta Iijoen otva -hankkeesta katetaan enintään 80 600 euroa
- hyväksyi Kuntien Tiera Oy:n 89 osakkeen merkitsemisen Pohjois-Pohjanmaan liitolle.

Esityslista kokonaisuudessaan on nähtävillä Pohjois-Pohjanmaan liiton sivuilla osoitteessa http://ppohjanmaa.tjhosting.com/kokous/2017454.HTM

Lisätietoja:

maakuntajohtaja Jussi Rämet, p. 040 5863 877