Ajankohtaista
 
Hanna Honkamäkilä Pohjois-Pohjanmaan liiton kansainvälisten asioiden päälliköksi
13.10.2017

Pohjois-Pohjanmaan liiton kansainvälisten asioiden päälliköksi on valittu KTK, FM Hanna Honkamäkilä.

Hän aloittaa työssä 13.11.2017. Honkamäkilä on aikaisemmin työskennellyt Oulun yliopistossa EU-koordinaattorina ja projektipalvelupäällikkönä. Hän on vastannut kansainvälisen ja kotimaisen rahoituksen kehittämis- ja ohjaustehtävistä ja seurannut työnsä puolesta tiiviisti EU:n ohjelmakausien 2007–2013 ja 2014–2020 valmistelua. Honkamäkilä on toiminut Pohjois-Suomen Brysselin EU-toimiston johtokunnan jäsenenä 2000–2012.

Kansainvälisten asioiden päällikkö vastaa Pohjois-Pohjanmaan liiton kansainvälisen toiminnan ohjelman toteuttamisesta sekä toimii kansainvälisten kehittämis-, tutkimus- ja innovaatiohankkeiden alueellisessa aktivoinnissa ja toimeenpanossa. Tehtäviin kuuluu lisäksi mm. asiantuntijana toimiminen kansainvälisen toiminnan ja rahoituksen edunvalvonnassa, Barentsin alueen yhteistyöelimissä ja muussa kansainvälisessä suhdetoiminnassa.

- Elämme globaalia keskinäisriippuvuuden aikaa, josta Suomi on kiistatta hyötynyt, huolimatta siitä, että tämä aiheuttaa meille myös haasteita. Kansainvälisten asioiden päällikön tehtävä on hyvin keskeinen alueen hyvinvoinnin ja elinvoiman takia. Suomi on selviytyjä. Kansainvälinen vuorovaikutus ja vahvat vientiyritykset ovat tae alueen osaamisen uusintamiselle ja ylläpitämiselle myös jatkossa, kertoo Hanna Honkamäkilä.