Ajankohtaista
 
Raasakan kalatien rakennussuunnittelu on aloitettu
17.10.2017

Raasakan voimalaitospadon kalatien rakennussuunnittelu on aloitettu lokakuun puolivälissä. Suunnittelu valmistuu vuoden 2018 alkupuolella ja kalatien rakentaminen on tarkoitus aloittaa keväällä 2018. Raasakan voimalaitospato sijaitsee noin 9 kilometrin päässä Iijoen suulta.

Rakennussuunnittelussa huomioidaan Iijoen otva -hankkeessa laadittu älykalatiesuunnittelu. Kalatiessä hyödynnetään nykyteknologian mahdollistamia uusia seuranta- ja automaatioratkaisuja. Kalatiehen suunnitellaan perusrakenteiden lisäksi mm. seurantaikkuna ja kalojen kiinniottolaite.

”Kalatiestä tulee erityisesti sen ala-altaan osalta massiivinen. Ala-allas on pituudeltaan noin 20 metriä ja siihen tulee kaloille kaksi sisäänmenoaukkoa. Pumppujen ja kalatiestä tulevan virtaaman avulla saadaan muodostettua jopa 10 m3/s houkutusvirtaama. Kalojen liikkeitä seurataan useilla kameroilla”, kertoo Iijoen otva -hankkeen projektipäällikkö Mirko Laakkonen Pohjois-Pohjanmaan liitosta.

Raasakan voimalaitospadon kalatien rakennussuunnittelu on osa kolme vuotta kestävää EU-rahoitteista Iijoen otva -hanketta. Hankkeen päätavoitteet ovat vesistövision laadinta Iijoen valuma-alueelle ja vaelluskalakantojen palauttamisen sekä muiden joen arvoa nostavien toimenpiteiden edistäminen ja toteutus. Hanketta hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan liitto ja osatoteuttajana toimii Luonnonvarakeskus.

Rakennussuunnittelun rahoituksesta vastaavat Otva-hankkeen ohella Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus sekä Iijoen vaelluskalakärkihanke. Rakennussuunnittelun laatii ostopalveluna Maveplan Oy alikonsultteineen.

 

Kuva: Antti J. Leinonen, Kalatien ala-allas on tarkoitus rakentaa kohtaan, jossa kumivene näkyy kuvassa.

Lisätietoja Iijoen otva -hankkeesta:
Mirko Laakkonen, projektipäällikkö, Iijoen otva -hanke, Pohjois-Pohjanmaan liitto, puh. 040 685 4036, mirko.laakkonen@pohjois-pohjanmaa.fi

Lisätietoja rakennussuunnittelun teknisistä kysymyksistä:
Hannu Alatalo, rakennussuunnittelun projektipäällikkö, Maveplan Oy, puh. 040 516 1504, hannu.alatalo@maveplan.fi