Ajankohtaista
 
Uusi kunta 2019 -hankkeesta esityksiä Pohjois-pohjanmaan kunnille maakuntauudistukseen varauduttaessa
03.11.2017

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan 22 kunnan Uusi kunta 2019 -hankkeessa pidettiin päätösseminaari Oulussa 1.11.2017. Hankkeen tavoitteena on ollut antaa kunnille taustatukea sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa sekä kehittää alueen kuntien valmiuksia uudessa tilanteessa luomalla niille uusia kuntakohtaisia, alueellisia ja maakunnallisia toimintamalleja.

Päätösseminaarissa esiteltiin hankkeen moduleiden raportit ja niissä syntyneet ratkaisuehdotukset. Moduleittain keskeiset tuotokset/ehdotukset ovat:

Moduli 1 (Hallinto, henkilöstö ja johtaminen): Modulissa on tuotettu kuntien käyttöön kunnille jäävien toimintojen toiminnallis-taloudellinen vertailu, jonka pohjalta kunnat voivat mitoittaa tulevaa organisaatiotaan.

Moduli 2 (Tietohallinto): Tietohallinnon muutoksen tiekartta, joka muodostuu kolmesta vaiheesta (rakenteellisten ratkaisujen kehittäminen, muutosohjelma ja tuottavuusohjelma). Alueen tietohallinnon johtajuusfoorumin (EPS) roolia voitaisiin vahvistaa niin, että kuntien tietohallinnon ja ICT:n kehittäminen tapahtuu EPS-foorumin avulla. EPS-foorumissa mm. koottaisiin kuntien tietohallinnon kehittämissalkku ja kuntien tietohallinnon yhteinen vuosikello.

Moduli 3 (Talous, omaisuus, vastuut ja velat sekä hankinnat): Talous- ja henkilöstöhallinnon toimintojen varmistaminen yhtiöittämällä toiminnot kuntien omistamaan in-house-yhtiöön. Lisäksi modulissa annetaan useita suosituksia kunnille mm.  sopimuskantaan, omaisuuden siirtymiseen varautumiseen, hankintojen organisointiin sekä toiminnan yleiseen kehittämiseen liittyen.

Moduli 4 (Toimitilat ja kiinteistöt): Toimitiloihin liittyvän strategisen suunnitelman laatiminen ja sisäisen vuokran käyttöönotto.

Moduli 5 (Ruokapalvelut): Maakunnan ja kuntien yhteisen ruokapalveluyhtiön muodostaminen.

Moduli 6 (Yhteistyö ja edunvalvonta) ja moduli 7 (Strategia, elinkeinopalvelut ja konserniohjaus): Selvityksen perusteella kuntien on syytä jatkaa vapaaehtoisuuteen ja temaattisuuteen perustuvaa yhteistyötä, edunvalvontaa ja strategista kehittämistä. Erityisen tärkeää tämä on yritysten kasvupalvelussa sekä työllisyyspalveluissa. Uudistuksen aikana on huolehdittava, että toimivat käytännöt tunnistetaan ja uusia toimintamalleja kokeillaan ennakkoluulottomasti. Uusiutuva kuntien elinvoimatehtävä edellyttää muuttuvia konsernirakenteita ja kehittämisen organisoitumisen päätöksiä. Toimivista seudullisista rakenteista kannattaa pitää kiinni. Toimenpide-ehdotuksena on, että Uusi Kunta -ryhmä jatkaisi kokoontumista myös hankkeen jälkeen. Tässä foorumissa tehdään yhteistä tulkintaa muutoksista, muokataan yhteisiä tai jaettuja kantoja uudistukseen sekä valvotaan yhteistä etua.

Moduleiden raportit valmistuvat marraskuun 2017 loppuun mennessä. Moduleiden 1 ja 5 osalta työ jatkuu vielä pienempinä osioina halukkaiden kuntien kanssa. Hankkeessa mukana olevien kuntien kuntajohto kokoontuu tammikuussa 2018 pohtimaan hankkeessa tehtyjen ehdotusten jatkotoimenpiteitä.

Pohjois-Pohjanmaan liitto myönsi hankkeelle 78.600 euroa maakunnan kehittämisrahaa. Hankkeen virallinen hallinnoija on Ylivieskan kaupunki. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Ylivieskan kaupunginjohtaja Terho Ojanperä ja sivutoimisena projektipäällikkönä Jouko Luukkonen.

Terho Ojanperän mukaan hanke on osoittautunut tarpeelliseksi. On hyvä, että kunnilla on yhteinen foorumi miettiä kuntien tulevaisuuteen liittyviä haasteita. Hanke on ollut ainutlaatuinen koko maassa.

Lisätietoja:
Ohjausryhmän pj Terho Ojanperä, p. 044 4294210
Projektipäällikkö Jouko Luukkonen, p. 045 1893138