Ajankohtaista
 
Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen päätökset 6.11.2017
06.11.2017

Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallitus kokoontui tänään Oulussa. Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se hyväksyy Pohjois-Pohjanmaan liiton talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2018–2020 sekä 3. vaihemaakuntakaavan käsittelyn tilannekatsauksena. Samoin maakuntahallitus päätti lähettää Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelma 2018–2021 -ehdotuksen maakuntavaltuuston hyväksymiskäsittelyyn.

Maakuntahallitus tarkasti 16.10.2017 pidetyn kokouksen pöytäkirjan, koska pöytäkirjantarkastajaksi valittu maakuntahallituksen varapuheenjohtaja Mika Flöjt ilmoitti 31.10.2017, että ei hyväksy pöytäkirjaa. Maakuntahallituksen puheenjohtaja, kokouksen sihteeri ja toinen pöytäkirjantarkastaja olivat pöytäkirjan hyväksyneet. Mika Flöjt ilmoitti jättävänsä eriävän mielipiteen päätökseen.

Pykälät 218–221 Unescon maailmanperintökohteiden Suomen aieluettelon päivittäminen sekä edustajien nimeäminen Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR) –järjestöön, NSPA-verkoston ohjausryhmään sekä  Euregio Karelian hallitukseen vuosiksi 2017–2021 jätettiin pöydälle.

Lisäksi maakuntahallitus mm.
- hyväksyi ohjeen kuntayhtymän luottokorttien käytön periaatteista
- siirsi päätösvaltaansa hankinta-asioissa maakuntajohtajalle siten, että maakuntajohtaja voi päättää sote- ja maakuntauudistukseen liittyvistä hankinnoista 150 000 euroon saakka muutosjohtajan valmistelusta
- nimesi maakuntauudistuksen johtoryhmään Pohjois-Pohjanmaan liiton varsinaiseksi edustajaksi maakuntajohtaja Pauli Harjun.

Esityslista kokonaisuudessaan on nähtävillä Pohjois-Pohjanmaan liiton sivuilla osoitteessa http://ppohjanmaa.tjhosting.com/kokous/2017463.HTM

Kokousaikataulu
Maakuntahallituksen seuraava kokous pidetään 11.12.2017.
Maakuntavaltuuston kokous pidetään 27.11.2017.

Lisätietoja:
Maakuntahallituksen puheenjohtaja Matias Ojalehto, p. 040 9102 901
Maakuntajohtaja Pauli Harju, p. 0400 389 152