Pohjois-Pohjanmaan EU-tietopiste

 
Ajankohtaista

 
Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelma 2018-2021 tähtää nuorisotyöttömyyden puolittamiseen ja kymmeneen tuhanteen uuteen työpaikkaan
28.11.2017

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelma hyväksyttiin liiton valtuuston kokouksessa maanantaina. Vuoden 2050 maakunnan visiona on olla pohjoisen kasvun ja hyvinvoinnin veturi. Oululla nähdään merkittävä rooli valtakunnan osakeskuksena kehityksen eteenpäin viemisessä.

- Maakuntaohjelman haasteelliset tavoitteet edellyttävät määrätietoista työtä alueen toimijoiden kesken. Rakennerahastoilla on erittäin merkittävä rooli aluekehittämisen rahoituksessa, totesi maakuntajohtaja Pauli Harju.

Maakuntaohjelmassa tehdään kumppanuuslupaus, johon haastetaan kaikki toimijat, kunnat ja alueet, poliittiset päättäjät, asukkaat julkishallinto ja yritykset. Yritysten ja työpaikkojen lisääntymisen kautta saadaan maakuntaan lisää kasvua ja hyvinvointia.

Nuoret, pohjoisuus, vetovoima ja digitaalisuus kytkeytyvät ohjelmassa kaikkeen kehittämistoimintaan. Nuorten koulutukseen ja työllistymiseen investoidaan tulevaisuuden osaamisen turvaamiseksi. Maakunnassa on kansainvälisen tason arktisiin olosuhteisiin sovellettavaa osaamisesta eri toimialoilla. Vetovoima liittyy kasvuun ja kehitykseen, jota tuetaan hyvällä saavutettavuudella. Digitaalisuus nähdään liiketoimintaetua antavana tekijänä ja alueen vahva osaaminen luo erinomaisen pohjan digitalisaation edistämiselle koulutuksessa ja työelämässä.

Maakuntaohjelman keskeiset tavoitteet

Maakuntaohjelman tavoitteena on nuorisotyöttömyyden puolittaminen ja kymmenen tuhatta uutta työpaikkaa. Kilpailukykyyn liittyvänä tavoitteena on yrityskannan kasvaminen 650 yrityksellä ja liikevaihdon kasvu 1,7 miljardia euroa ohjelman päättymiseen mennessä. Innovaatiotoiminta kasvaa maakunnan kaikilla seuduilla uudistaen elinkeinorakennetta.

Menestyvän yritystoiminnan lisäksi kantavia teemoja maakuntaohjelmassa ovat maakunnan hyvinvoinnin ja saavutettavuuden vahvistaminen. Maakunnan asukkaiden halutaan kokevan maan parasta elämänlaatua.

Lisätietoa:
Suunnittelupäällikkö Ilpo Tapaninen, 050 301 7546, ilpo.tapaninen@pohjois-pohjanmaa.fi 

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO

Sepänkatu 20
90100 Oulu
 
Puh. +358 (0)40 685 4000
Fax. +358 (0)8 3113 577
info@pohjois-pohjanmaa.fi