Pohjois-Pohjanmaan EU-tietopiste

 
Ajankohtaista

 
Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen päätökset 11.12.2017
11.12.2017

Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallitus kokoontui tänään Oulussa.  

Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallitus antoi lausunnon valinnanvapauslakiesityksestä ja katsoo sen parantavan sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuutta. Mikäli kansalaiset käyttävät valinnanvapauttaan ja palvelutarjontaa syntyy riittävästi eri alueille markkinoiden synnyttämiseksi, on mahdollista, että terveys- ja hyvinvointierot kaventuvat. Palveluiden yhdenvertaista saatavuutta ei nykyisellä esitykselläkään kuitenkaan kyetä varmistamaan. Mikäli palvelutarjontaa syntyy riittävästi, asiakas voi valita omaan tilanteeseensa sopivan palvelun. Niillä alueilla, joilla laajapohjainen markkinatarjonta jää puutteelliseksi, voidaan maakuntien oman palvelutuotannon avulla varmistaa palveluiden riittävä saatavuus.

Maakuntahallitus toteaa 3 miljardin säästötavoitteen olevan epärealistinen. Valinnanvapausjärjestelmä tulee todennäköisesti nostamaan kustannuksia, mutta se myös helpottaa palveluiden saatavuutta ja palveluihin pääsemistä.

Lausunto valinnanvapauslakiesityksestä

EU-rahoitusta viidelle hankkeelle

Maakuntahallitus hyväksyi rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelmasta viisi hanketta, joille haettiin Pohjois-Pohjanmaan liitosta EAKR- ja valtion rahoitusta hieman yli miljoona euroa. Rahoitettavat hankkeet ovat:

Restartup – vaihtoehto yrittäjyydelle
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry:n toteuttamalle hankkeelle haettiin EU- ja valtionrahoitusta 182 910 euroa.  Hankkeen tavoitteena on estää yritysten turhat lopetukset ja näin edistää maakunnan elinvoimaisuutta.

Rokua Geopark aikamatka
Hankkeen hakija on Humanpolis Oy ja osahakijana Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy. Haettu EAKR- ja valtion rahoitus on 249 880 €. Hankkeessa tavoitellaan lisäystä kansainvälisten matkailijoiden määrään ja viipymään Rokua Geopark -alueella.

Pelillinen Ruka-Kuusamo matkailualueen rekrytointi- ja alueperehdytysjärjestelmä (Perehdytyspeli)
Hankkeen hakija on Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy. Osahakijoita ovat Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy ja Ruka-Kuusamo Matkailu ry. Haettu EAKR- ja valtion rahoitus 77 729 €. Hankkeen konkreettinen lopputulos on mobiililaitteissa toimiva applikaatio, joka tuo esiin matkailualueen työpaikkoja sekä tukee kausityöntekijöiden alueperehdytystä.

Lastaustien ja Lastauskujan rakentaminen
Hankkeen hakija on Nivalan kaupunki. Haettu EAKR- ja valtion rahoitus 324 751 €. Hankkeen toimenpiteitä ovat Nivalan asemanseudun teiden rakentaminen, viemäröinti ja katuvalaistus.

Digileap – Hallittu digiloikka
Hankkeen päätoteuttajana on Teknologian tutkimuskeskus VYY Oy ja osahakijana Oulun yliopisto. Haettu EAKR- ja valtion rahoitus 203 000 €. Hankkeen tavoitteena on auttaa yrityksiä etenemään systemaattisesti digitalisaatiossa.

Lisäksi maakuntahallitus mm.

- jätti pöydälle esityksen opetus- ja kulttuuriministeriölle/Museovirastolle kohteen Oulujoen vesistön voimalaitosarkkitehtuuri sekä ympäristöministeriölle kohteiden Oulangan-Paanajärven alue ja Liminganlahti-Peränmeren aapasoiden syntysija sisällyttämistä maailmanperintökohteiden kansalliseen aieluetteloon
- asetti vuosille 2018–2020 seuraavat toimielimet: matkailun kehittämistoimikunta, hyvinvoinnin yhteistyöryhmä, koulutuksen ja tutkimuksen yhteistyöryhmä, järjestöneuvottelukunta, maakuntakaavoituksen neuvottelukunta, energia-alan neuvottelukunta ja kunta-asioiden yhteistyöryhmä
- hankkii LGR-Consulting Oy:ltä Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen valmisteluun liittyvän konsernirakenteen suunnittelun kokonaishintaan 58 500 €. Pykälän käsittelyn aluksi Jaakko Alavuotunki esitti Mika Flöjtin ja Heidi Haatajan kannattamana asian jättämistä pöydälle. Asiasta äänestettiin ja äänin 7-3 asian käsittelyä jatkettiin.

Esityslista on nähtävillä Pohjois-Pohjanmaan liiton sivuilla osoitteessa https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/kokousasiakirjat

Kokousaikataulu
Maakuntahallituksen seuraava kokous pidetään 21.1.2018.

Lisätietoja:
maakuntahallituksen puheenjohtaja Matias Ojalehto, p. 040 9102 901
maakuntajohtaja Pauli Harju, p. 0400 389 152 

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO

Sepänkatu 20
90100 Oulu
 
Puh. +358 (0)40 685 4000
Fax. +358 (0)8 3113 577
info@pohjois-pohjanmaa.fi