Ajankohtaista
 
Maakuntahallituksen kannanotto valinnanvapautta koskevasta hallituksen esityksestä
19.12.2017

Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallituksen kannanotto valinnanvapautta sosiaali- ja terveydenhuollossa koskevasta hallituksen esityksestä

Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallitus katsoo, että valinnanvapauslainsäädäntö turvaa maakunnan toimintaedellytykset ja mahdollistaa julkisen palvelutuotannon maakunnan liikelaitoksessa.

Esityksen mukaan maakunnalla on mahdollisuus palveluiden tuotantotapojen monipuolistamiseen ja ohjaukseen. Maakunnan liikelaitoksen suoran valinnan ja asiakassetelipalveluiden taloudellinen eriyttäminen sekä palveluiden korvausperiaatteet luovat mielenkiintoisen tasapainon julkisen ja yksityisen tuottajan välille.

On todennäköistä, että harvaan asutuilla alueilla vaihtoehtoista ja kilpailevaa palveluntarjontaa ei synny. Markkinoita avaamalla tuottajien välille syntyy kilpailua, jolla haetaan palveluiden saatavuuden parantamista. Palveluiden toteuttaminen edellyttää vahvaa ja päätöksentekoon kykenevää maakuntahallintoa.

Linkki kannanottoon