Ajankohtaista
 
Maakuntahallituksen kokoustiedote 19.2.
20.02.2018

Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen päätökset 19.2.2018

Maakuntahallituksen kokous pidettiin tänään Nivalassa. Ennen varsinaista kokousta ohjelmassa oli info Nivalan ajankohtaisista asioista sekä teollisuuskylän ja studiotilojen esittelykierros.

Laajakaistarakentamisen tuki haja-asutusalueille on ollut haettavana Tyrnävän, Lumijoen ja Reisjärven hankealueille. Tuen kohteena on nopeiden laajakaistapalveluiden tarjontaan soveltuvan viestintäverkon suunnitteleminen ja rakentaminen hankealueelle loppukäyttäjille saakka sekä edistyksellisten viestintäpalveluiden tarjonta viestintäverkkoon liittyville loppukäyttäjille. Tuki koskee sellaisia alueita, jotka nykyisin jäävät nopeiden laajakaistayhteyksien markkinaehtoisen tarjonnan ulkopuolelle ja joille tarjonnan ei voida olettaa leviävän markkinaehtoisesti.

Maakuntahallitus valitsi Tyrnävän laajakaistan toteuttajaksi Tyrnävän Kuitu Oy:n,

Lumijoen laajakaistan toteuttajaksi Lumijoen Kuitu Oy:n sekä Reisjärven laajakaistan toteuttajaksi Pyhänet Oy:n.

Maakuntahallitus hyväksyi rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelmasta neljä hanketta, joille haettiin Pohjois-Pohjanmaan liitosta EAKR- ja valtion rahoitusta hieman yli 700 000 euroa. Rahoitettavat hankkeet ovat:

Vähähiilinen SOTE-lähipalvelulogistiikka

Oulun yliopiston toteuttamalle hankkeelle haettiin 139 300 euroa EAKR- ja valtion rahoitusta. Hankkeessa tuotetaan tietoa siitä, kuinka kehittyvillä logistiikkaratkaisuilla voidaan tehostaa SOTE-lähipalveluiden hintaa, laatua, saatavuutta ja vähähiilisyyttä.

Uuden sukupolven vesileikkaus

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä haki toteuttamalleen hankkeelle 117 802 euroa EAKR- ja valtion rahoitusta. Hankkeessa hankitaan vesileikkauslaite koulutus-, tutkimus- ja kehittämiskäyttöön.

ARVOPURU - Uudet menetelmät mekaanisen puunjalostusteollisuuden sahanpurun jalostamiseksi arvokkaiksi biotuotteiksi

Oulun yliopiston toteuttamalle hankkeelle haettiin EAKR- ja valtion rahoitusta 189 000 euroa. Hanke pyrkii vahvistamaan puunjalostusyritysten toimintaa tutkimalla uusia käyttökohteita sahanpurulle.

Nanomateriaali energiatehokkaaseen vesienpuhdistukseen – NANOVALO

Oulun yliopiston toteuttamalle hankkeelle haettiin EAKR- ja valtion rahoitusta 263 595 euroa. Hankkeen tavoitteena on tuoda ratkaisu hankalasti puhdistettavien veden haitta-aineiden käsittelyyn. Hankkeessa testataan nanomateriaalin toimintaa lääkeaineiden ja hormonitoimintaa häiritsevien aineiden sekä kasvinsuojelu- ja torjunta-aineiden valokatalyyttisessä käsittelyssä.

Esityslista on nähtävillä Pohjois-Pohjanmaan liiton sivuilla osoitteessa http://ppohjanmaa.tjhosting.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2018491

Maakuntahallituksen seuraava kokous pidetään 19.3.2018 Oulussa.

Lisätietoja:

maakuntahallituksen puheenjohtaja Matias Ojalehto, p. 040 9102 901

maakuntajohtaja Pauli Harju, p. 0400 389 152