Ajankohtaista
 
Vesistövisio luo suunnan Iijoen arvon nostamiseksi
27.02.2018

Iijoen valuma-alueen toimijoista koottu neuvottelukunta on työstänyt yhteistä vesistövisiota ja visio on nyt saatu valmiiksi. Visiotyössä tunnistettiin viisi Iijoen arvon nostamisen kannalta tärkeää osa-aluetta: Vuorovaikutus ja viestintä, Vaelluskalat, Veden laatu ja valuma-alue, Vetovoima ja elinkeinot sekä Virkistyskäyttö ja asumisviihtyvyys.

”Viiden V:n Visiossa on Iijoelle hyvä suunta, osapuolten yhdessä löytämä. Uskon, että kohti sitä jatketaan”, toteaa erityisasiantuntija Ismo Karhu Pohjois-Pohjanmaan liitosta.

Neuvottelukuntaan kuuluu Iijoen kuntapäättäjiä, maa- ja vesialueiden omistajia, viranomaisia, kyläyhdistysten ja järjestöjen edustajia sekä tutkijoita. Paikallisten asukkaiden ja matkailijoiden näkemyksiä koottiin Iijoen varren paikallistilaisuuksissa, haastattelemalla ihmisiä Iijoen kesätapahtumissa sekä toteuttamalla avoin karttapohjainen kysely Iijoen arvoista ja kehittämis-kohteista. Keväällä 2016 järjestetyssä avoimessa Iijoki Foorumissa keskusteltiin erityisesti Iijoen vetovoiman kehittämisestä. Myös nuorten näkemyksiä Iijoen tulevaisuudesta on kuunneltu.

Visiotyössä on ollut keskeistä luottamuksen ja hyvän vuorovaikutuksen rakentaminen alueen toimijoiden välille, jotta yhteisiä tavoitteita ja konkreettisia toimenpiteitä on saatu sovittua. Visiotyön aikana koottiin laaja ideapankki vision tavoitteita tukevista kehittämishankkeista.

”Iijoella on tapahtumassa paljon erityisesti vaelluskalojen palauttamisen osalta. Otva-hankkeella on ollut iso vaikutus asioiden positiiviseen edistymiseen”, kertoo Iijoen vesistön kalastusalueen puheenjohtaja Jari Jussila.

Neuvottelukunta jatkaa työtään toimenpideohjelman ja toimintamallin suunnittelulla. Tärkeä ja kriittinen vaihe vision toteuttamiseksi on vielä edessä; toimijoiden yhteistyön Iijoella on jatkuttava visioprosessin jälkeenkin.

”Visioprosessi on luonut hyvät edellytykset yhteistyön jatkumiselle”, uskoo kalatalousylitarkastaja Jouni Tammi maa- ja metsätalousministeriöstä.

Vesistövision laatiminen on osa kolme vuotta kestävää EU-rahoitteista Iijoen otva -hanketta. Hanketta hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan liitto ja osatoteuttajana toimii Luonnonvarakeskus. Vesistövisio-osuudesta vastaavat Pöyry Finland Oy, Akordi Oy ja Mapita Oy. Otva-hanke päättyy lokakuussa 2018.

Visiodokumenttia (PDF- ja Prezi-versio) voi tarkastella Otva-hankkeen nettisivuilla:
https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/aluesuunnittelu/iijoen_otva

Lisätietoja Iijoen otva -hankkeesta:
Mirko Laakkonen, projektipäällikkö, Iijoen otva -hanke, Pohjois-Pohjanmaan liitto, puh. 040 685 4036, mirko.laakkonen@pohjois-pohjanmaa.fi

Lisätietoja Vesistövision laatimisesta:
Kalle Reinikainen, Pöyry Finland Oy, puh. 050 590 7640, kalle.reinikainen@poyry.com

Lasse Peltonen, Akordi Oy, puh. 040 192 0053, lasse.peltonen@akordi.fi