Ajankohtaista
 
Tuomas Kallio ympäristöpäälliköksi
27.02.2018

Pohjois-Pohjanmaan liitossa avoinna olleeseen ympäristöpäällikön virkaan on valittu MMM Tuomas Kallio ja varalle FM, maanmittausinsinööri (AMK) Erika Kylmänen.

Ympäristöpäällikkö vastaa ympäristöasioiden valmistelusta maakunnan suunnittelussa. Tehtäviin kuuluu maakunnan suunnittelun vaikutusarviointien valmistelu, maakunnan ilmasto- ja energiastrategian suunnittelu, luonnon monimuotoisuuden edistäminen, merialuesuunnittelu ja vesienhoidon yhteistyö.