Ajankohtaista
 
Pohjois-Pohjanmaan maakunnan liikennejärjestelmäsuunnittelu on käynnistynyt
02.03.2018

                 

Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ovat käynnistäneet Pohjois-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman laadinnan. Suunnitelmassa on tarkoitus toteuttaa Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategiassa sekä Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelmassa määritettyjä linjauksia, tarkentaa suunnittelua maakunnalliselle tasolle ja käsitellä maakunnan sisäisiä liikennejärjestelmän kehittämisasioita. Liikennejärjestelmäsuunnitelma yhteensovitetaan kuntien maankäytön suunnittelun kanssa. Suunnitteluprosessissa korostetaan laajaa vuorovaikutusta ja osallistumista. Suunnitelma valmistuu vuoden loppuun mennessä.

Keskeiset logistiikan alan toimijat sekä saavutettavuudesta riippuvaiset elinkeinohaarat kytketään tiiviisti mukaan Pohjois-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitteluun. Työn aikana käydään läpi vuorovaikutusprosessi tärkeimpien sidosryhmien kanssa ja järjestetään mm. sidosryhmätyöpajoja. Sidosryhmäyhteistyön sekä asiantuntija-analyysien perusteella tehdään tarvittavat päivitykset ja täydennykset aikaisempiin esityksiin.

Pohjoisen kasvavat elinkeinoalat, erityisesti kaivostoiminta ja jalostava teollisuus, matkailuelinkeino sekä energia- ja ympäristötoimialat, lisäävät liikennettä ja kuljetuksia tie- ja rataverkolla sekä meriväylillä. Kehittyvien alueiden asutuksen ja elinkeinoelämän tarvitsemat liikennejärjestelyt tullaan tarkastelemaan suunnitelmassa. Myös elinkeinoelämän kilpailukyvyn näkökulmasta hyvin toimivat liikenteen palvelut ovat keskeisesti mukana suunnittelussa. Tavoitteena on myös, että arkipäiväinen liikkuminen Pohjois-Pohjanmaan suurimmissa taajamissa on mahdollista ympäristöllisesti kestävin ratkaisuin ympäri vuoden. 

Hankkeelle on perustettu ohjausryhmä, joka koostuu Pohjois-Pohjanmaan liiton, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen, Liikenneviraston, Pohjois-Pohjanmaan seutujen, satamien, Pohjois-Pohjanmaan yrittäjien, Oulun kauppakamarin, Finavian, SKAL:n, Oulun seudun joukkoliikenteen sekä Metsäkeskuksen edustajista. Ohjausryhmä tulee myöhemmin jatkamaan maakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman seurantaa ja varmistamaan alueellisen liikennejärjestelmäsuunnittelun jatkuvuuden maakuntauudistuksen jälkeen. Maakuntauudistuksessa on tarkoitus viedä liikennejärjestelmäsuunnittelun hyviä käytäntöjä osaksi tulevan maakunnan suunnittelujärjestelmää.

Lisätietoja hankkeesta antavat:

·       Suunnittelujohtaja Jussi Rämet, Pohjois-Pohjanmaan liitto, jussi.ramet@pohjois-pohjanmaa.fi / puh. 040 586 3877

·       Liikennejärjestelmäyksikön päällikkö Timo Mäkikyrö, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, timo.makikyro@ely-keskus.fi / puh. 0295 038 268