Ajankohtaista
 
Uusi sähköinen kartta-alusta kokoaa tietoa Iijoen vesistöalueesta – kansalaisten havainnot mukaan
08.03.2018

Iijoelle on avattu uusi jokiwikialusta. Iijoki-wiki on Suomen ympäristökeskuksen kehittämä, Järvi-meriwikiin perustuva Iijoen vesistöalueen oma kansalaistiedealusta.

Iijoki-wikistä löytyy ympäristöhallinnon ylläpitämää tietoa Iijoen vesistöalueen järvistä ja joista. Lisäksi kuka tahansa voi tallentaa alustalle havaintoja, valokuvia ja paikkamerkintöjä. Sivustolla on myös mahdollisuus jättää näkemyksiä uuden palvelun edelleen kehittämisestä.

Tämä on wikien perusajatuskin. Luodaan yhdessä hienoa sisältöä toisen työtä kunnioittaen ja kehittäen, kertoo alustan laatinut Matti Lindholm Suomen ympäristökeskuksesta.

Iijoki-wiki on toteutettu osana kolme vuotta kestävää EU-rahoitteista Iijoen otva -hanketta. Hanketta hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan liitto ja osatoteuttajana toimii Luonnonvarakeskus. Hankkeen Vesistövisio-osuudesta vastaavat Pöyry Finland Oy, Akordi Oy ja Mapita Oy. Iijoki-wikiä ylläpidetään osana Järvi-meriwikiä Suomen ympäristökeskuksessa. Sitä hyödynnetään Iijoen tietoalustana ja Iijoen vesistövision tavoitteiden seurannan välineenä.

Iijoki-wiki löytyy osoitteesta:  https://www.jarviwiki.fi/iijokiwiki/

Otva-hankkeen nettisivut:  https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/aluesuunnittelu/iijoen_otva

Lisätietoja Iijoki-wikin laatimisesta:
Kalle Reinikainen, Pöyry Finland Oy, puh. 050 590 7640, kalle.reinikainen@poyry.com

Lisätietoja Iijoen otva -hankkeesta:
Mirko Laakkonen, projektipäällikkö, Iijoen otva -hanke, Pohjois-Pohjanmaan liitto, puh. 040 685 4036, mirko.laakkonen@pohjois-pohjanmaa.fi
 

Iijoelle on luotu oma jokiwikialusta.