Ajankohtaista
 
Regio Stars 2018 kilpailu avoinna 15.4. asti
27.03.2018

Komission alue- ja kaupunkipolitiikan pääosasto järjestää vuosittain RegioStars-kilpailun. Kilpailun tavoitteena on tunnistaa aluekehityksen hyviä käytäntöjä sekä tuoda esiin inspiroivia, omaperäisiä ja innovatiivisia projekteja tai tukiohjelmia.

Viime vuonna palkinnon sai mm. Iin kunta ilmastonmuutos-kategoriassa InnoHiili-hankkeellaan. InnoHiili-hanke on pyrkinyt innovatiivisiin ja vähähiilisiin yhdyskuntapalveluihin kaavoituksen ja teknologiaratkaisujen avulla. Ratkaisujen suunnitteluun ovat osallistuneet myös kuntalaiset.

Vuoden 2018 RegioStars-kilpailun viisi kategoriaa ovat:

Älykäs kasvu: älykkään teollisen siirtymän tukeminen
Globalisaatioon, automaatioon, digitalisaatioon ja vähähiilisyyteen liittyvien haasteiden alueellinen hallinta älykkään erikoistumisen avulla

Kestävä kasvu: kestävyyden saavuttaminen matalien hiilipäästöjen kautta
Alueelliset ratkaisut vähähiiliseen talouteen ja yhteiskuntaan siirtymisessä

Osallistava kasvu: julkisten palveluiden saatavuuden parantaminen
Väestö- ja tasa-arvohaasteisiin vastaaminen koulutus- ja terveyspalveluiden paremman saatavuuden avulla

Kaupunkikehitys: siirtolaisuuteen liittyvien haasteiden ratkaiseminen
Siirtolaisten integraatioon tähtäävien EU-rahoitteisten projektien ja toimenpiteiden esiin nostaminen.

Vuoden 2018 teema: sijoitukset kulttuuriperintöön
Kulttuuriperinnön säilyttämiseen, luovan alan kasvuun, kulttuurin houkuttelevuuteen sekä sen avulla yhteisöllisyyden edistämiseen tähtäävien projektien esiin nostaminen.

Lisätietoa

Vuonna 2017 voittaneet projektit