Ajankohtaista
 
Maakuntahallituksen kokoustiedote 23.4.2018
23.04.2018

Pohjois-Pohjanmaan liitto

Tiedote 23.4.2018, julkaisuvapaa

Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen päätökset 23.4.2018

Jari Nahkanen ehdolla CPMR:n Itämeren komission puheenjohtajaksi

Maakuntahallitus esittää Jari Nahkasta Pohjois-Pohjanmaan liitosta CPMR:n Itä­me­ren komission puheenjohtajaksi kaudelle 2018–2020. Pohjois-Pohjanmaan liitto on Euroopan perifeeristen merellisten alueiden liiton jäsen (Con­fe­ren­ce of Pe­riphe­ral Maritime Regions of Europe, CPMR). Järjestön ylintä päätösvaltaa käyttää CPMR:n hallitus (CPMR Political Bureau), jossa hallituksen jäsenenä suomalaisia alueita edustaa Jari Nah­ka­nen.

Suo­ma­lai­set maakunnat ovat mukana järjestön Itä­me­ri­ko­mis­sios­sa. Keskeisiä järjestön toimialoja ovat aluekehitys- ja ko­hee­sio­po­li­tiik­ka, saa­vu­tet­ta­vuu­teen liittyvät kysymykset, kalastus- ja meripolitiikka sekä ym­pä­ris­tö- ja energiapolitiikka. Järjestöllä on huomattava asiantuntemus ja vah­va asema jä­sen­ten­sä edunvalvojana. Itämeren komission puheenjohtajuus ja pääsihteeriys ovat perinteisesti vuo­ro­tel­leet Ruot­sin ja Suomen välillä aina kahden perättäisen kaksivuotiskauden jäl­keen.

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan väliaikaisen valmisteluelimen kokoonpano

Huhtikuussa 2017 hyväksyttyyn väliaikaiseen valmistelutoimielimen kokoonpanoon tulee muutoksia johtuen pääosin eläköitymisistä ja henkilöiden siirtymisestä päätoimiseksi tai osa-aikaiseksi maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelijaksi.

Pohjois-Pohjanmaan liitto esittää Pohjois-Pohjanmaan maakunnan väliaikaisen valmistelutoimielimen jäseniksi (varajäsen suluissa):

Pauli Harju (Riitta Pitkänen)

Jonas Liimatta (Petri Keränen)

Maire Mäki (Pirjo Juntunen)

Jarmo Haapanen (Mika Haverinen)

Pirjo Kejonen (Pia Peteri)

Ilkka Luoma (Juha Korpelainen)

Päivi Lauri (Jarmo Körkkö)

Kirsti Ylitalo-Katajisto (Tapio Kangas)

Hannu Kallunki (Mervi Koski)

Tuomas Lohi (Merja Honkanen)

Päivi Karikumpu (Antti-Jussi Vahteala)

Jouko Manninen (Anne Sormunen)

Maria Sorvisto (Jukka Puoskari)

Esitys lähetetään Pohjois-Pohjanmaan kuntien, Pohjois-Pohjanmaan perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueiden, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimiston, Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen ja Jokilaaksojen pelastuslaitoksen hyväksymismenettelyyn.

Kansallisen TerveysICT-osaamiskeskittymän toimintamallin valmisteluun 679 000 euroa

Maakuntahallitus hyväksyi rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelmasta Oulun yliopiston toteuttama Oulu TerveysICT Hub -hanke, jolle haettiin Pohjois-Pohjanmaan liitosta EAKR- ja valtion rahoitusta 679 000 euroa. Oulu TerveysICT Hub -osaamiskeskittymän tavoitteena on digitaalisen muutoksen vauhdittaminen ja globaalin liiketoiminnan kasvu terveysalalla. Hankkeessa kohdistetaan erityisesti ICT-alan osaamista terveysalan tarpeisiin.

Suunnittelujohtaja Jussi Rämet siirtyy muutosjohtajaksi Keski-Pohjanmaalle

Keski-Pohjanmaan maakuntahallitus on nimennyt Jussi Rämetin Keski-Pohjanmaan maakuntauudistuksen muutosjohtajan määräaikaiseen virkaan 31.12.2019 saakka. Rämet hakee virkavapautta Pohjois-Pohjanmaan liiton suunnittelujohtajan virasta 15.5.2018 alkaen.  

Lisäksi maakuntahallitus mm.

- päätti, että luonnonvarakeskukselta tilataan 400 000 kpl vastakuoriutunutta lohenpoikasta, 200 000 kpl vastakuoriutunutta meritaimenen poikasta sekä 75 kpl happipakkauksia kuljetusta varten, hankinnat kustannetaan Iijoen vaelluskalakärkihankkeesta

- hyväksyi tarkistetun Pohjois-Pohjanmaan liiton hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvauksen 

- päätti, että Pohjois-Pohjanmaan liitto hakee Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -rahoitusta Industrial Transition -pilotin toimeenpano Pohjois-Pohjanmaalla sekä Kohti modernia elintarviketaloutta strategian toimeenpano -hankkeille ja osallistuu hankkeen omarahoitusosuuteen  

- nimesi Kalervo Ukkolan Tytti Tuppuraisen varaedustajaksi Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) -verkostoon sekä Lyly Rajalan Juha Pylvään varaedustajaksi Euregio Karelian hallitukseen vuosiksi 2017-2021

- nimesi maakunnan yhteistyöryhmän jäseneksi Arja Sutelan ja Hennamari Toiviaisen varajäseneksi Anttijussi Ripaojan

- valitsi maakuntajohtajan varahenkilöksi hallintojohtaja Riitta Pitkäsen suunnittelujohtajan virkavapaan ajaksi.

Esityslista on nähtävillä Pohjois-Pohjanmaan liiton sivuilla osoitteessa http://ppohjanmaa.tjhosting.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2018503

Kokousaikataulu

Maakuntahallituksen seuraava kokous pidetään 21.5.2018 Oulussa.

 

Lisätietoja:

maakuntahallituksen puheenjohtaja Matias Ojalehto, p. 040 9102 901

maakuntajohtaja Pauli Harju, p. 0400 389 152