Ajankohtaista
 
Itä- ja Pohjois-Suomen neuvottelukuntien kannanotto alueellistamispolitiikasta
27.04.2018

Pohjois-Suomen ja Itä-Suomen neuvottelukunnat ottivat kokouksessaan vahvasti kantaa Suomen johdonmukaisen ja kestävän alueellistamispolitiikan puolesta. Alueellistamisen tavoitteena on ja tulee jatkossakin olla valtion tehtävien tuloksellinen hoitaminen, koko maan alueellisesti tasa-arvoinen kehitys sekä työllisyyden edistäminen. Alueellistamisen koordinaatioryhmää tulee asetuksen mukaisesti informoida aina, kun perustetaan, laajen-netaan tai uudelleen organisoidaan toimintoja.

Alueellistamisesta on pohjoisilla ja itäisillä alueilla hyviä kokemuksia, esimerkiksi Valtori ja Tuve (ent. Haltik) Rovaniemellä sekä puolustusvoimien palvelukeskus Joensuussa. Neuvottelukunnat tukevatkin vahvasti Suomen alueellistamislain mukaista asioiden käsittelyä sekä Sipilän hallitusohjelman tavoitteita edistää alueellista yhdenvertaisuutta sekä vaativat hallitusta toimimaan niiden mukaisesti.

Neuvottelukuntien kokous nosti esimerkiksi tuomioistuinviraston sijoittamiseen erinomaisia vaihtoehtoja pohjoisissa ja itäisissä maakunnissa. Näillä paikkakunnilla on jo valmiiksi oikeustieteellistä koulutusta, osaamista, verkostoja ja luontainen toimiva toimintaympäristö virastolle.

Pohjois-Suomen ja Itä-Suomen neuvottelukuntiin kuuluvat Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Karjalan maakuntaliittojen johto ja kokoukseen osallistuivat myös alueen kansanedustajat. Neuvottelukunnat kokoontuivat 19.4.2018 Helsingissä.

Lisätietoja:
maakuntahallituksen puheenjohtaja Matias Ojalehto, p. 040 9102 901

maakuntajohtaja Pauli Harju, p. 0400 389 152